PsykHør: Delta i viktig forskning her!

Plakat med ordene: PsykHør

Alle hørselshemmede og døve kan nå bidra i en stor undersøkelse om psykisk helse. Kunnskapen fra prosjektet ”PsykHør” skal brukes til å forbedre helsetjenester – og gi viktig innsikt i det å leve med hørselshemming. Du kan delta ved å klikke på lenkene her.

Delta ved å bruke disse lenkene

Ren tekstversjon av PsykHør:

https://nettskjema.no/a/psykhor-studien

Tilrettelagt versjon for tegnspråklige døve, med spørsmål og svaralternativer forklart på tegnspråk med videoer:

https://nettskjema.no/a/psykhor-studien-tegnsprak

Undersøkelsen tar ca. 20-30 minutter å gjennomføre. Velger du tegnspråkversjonen, og ser alle videoene, må du sette av noe mer tid.

Vi ber deg bidra til økt kunnskap om hvordan vi har det. For at vi skal kunne skape et bedre samfunn for hørselshemmede.

Hva er PsykHør?

PsykHør er en stor, anonym spørreundersøkelse om psykisk helse blant voksne døve og hørselshemmede i Norge.

Hvor mange døve og hørselshemmede som rammes av psykiske plager og lidelser, og hvor mange som ikke får den helsehjelpen de trenger – er basert på antagelser og ikke sikker kunnskap. Dette er noe PsykHør-studien ønsker å finne ut av.

Forskningsprosjektet ønsker også å avdekke faktorer som påvirker hørselshemmedes psykiske helse og hverdagsliv. Denne kunnskapen vil hjelpe oss å lage et bedre behandlingstilbud i psykisk helsevern. Forskningen kan også gi grunnlag for bedre tilrettelegging og inkludering av døve og hørselshemmede i samfunnet.

Hvem kan være med?

Mange tusen medlemmer av Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Døveforbund er tidligere inviterte og har fått muligheten til å delta i undersøkelsen. Nå åpner vi undersøkelsen for alle hørselshemmede, uavhengig om de er medlemmer i organisasjoner. Deltakerne må være over 18 år og ha en grad av nedsatt hørsel.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Vi spør blant annet om livskvalitet, psykiske plager, mestring, bruk av hjelpemidler og tolketjenester, språkmiljø, mobbing, bruk og behov for psykiske helsetjenester.

Undersøkelsen er helt anonym. Verken forskere eller andre vil kunne hvem du er når du svarer på spørsmålene.

Undersøkelsen kan besvares på PC, nettbrett og mobil, og tar 20-30 minutter å gjennomføre. Ser du hele undersøkelsen på tegnspråk, anbefaler vi PC eller nettbrett.

Hvorfor delta i undersøkelsen?

Når du deltar i undersøkelsen gir du viktig innsikt i hvilke helseutfordringer mennesker med nedsatt hørsel møter i dagliglivet.

Resultatene fra undersøkelsen vil også gi mennesker med døvhet eller hørselshemming en mulighet til å fortelle politikere, helsearbeidere og andre om hvilke utfordringer de strever med, og hva som skal til for å bedre situasjonen.

Det er viktig at så mange som mulig deltar.

Temaer i spørreundersøkelsen

  • Bakgrunnsspørsmål
  • Hørsel/døvhet
  • Bruk av hjelpemidler og tolketjenester
  • Språk
  • Psykisk helse
  • Mestring
  • Mobbing
  • Alvorlige hendelser
  • Livskvalitet
  • Bruk og behov for psykiske helsetjenester

Hvem står bak undersøkelsen?

PsykHør er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse ved Oslo Universitetssykehus, Universitet i Oslo, Hørselshemmedes landsforbund og Norges Døveforbund. Prosjektgruppen består av følgende medlemmer: Seniorforsker/prosjektleder Kathrin Steffen, spesialrådgiver Idar Hole Krogstad og psykiater/seksjonsleder Hege Saltnes.

Har du spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte Hege Saltnes på epost: salh@ous-hf.no eller mobil/SMS: 941 55 172.

En kommentar om “PsykHør: Delta i viktig forskning her!”

Det er stengt for kommentarer.