Ansatte ved Kompetanseenheten

 Beate Øhre

Beate Øhre, psykologspesialist og doktorgradsstipendiat.

Psykologspesialist/ph.d.
E-post: beate.ohre@ous-hf.no
Tlf.: 22 02 90 52 / 975 35 391

Beate Øhre har to spesialistutdanninger i klinisk psykologi, med fordypning i psykologisk habilitering og klinisk voksenpsykologi.

Faglige interesser:

 • Hørselshemming, døvhet og kombinert sansetap sett i sammenheng med psykisk helse
 • Psykiske lidelser, språk og kommunikasjon
 • Utredning og psykoterapi

Doktorgradsavhandling:
«Psykiske lidelser og traumer hos mennesker med hørselshemming og døvhet.”

Som en del av doktorgradsprosjektet har Beate Øhre vært koordinator for oversettelse av utredningsverktøy til norsk tegnspråk.

 Rolf Piene Halvorsen

Rolf Piene Halvorsen, spesialrådgiver i tegnspråk og forsker.

Spesialrådgiver i tegnspråk/ph.d.
E-post: rolhal@ous-hf.no
Tlf.: 22 02 90 32 / 413 01 175

Rolf Piene Halvorsen er tegnspråkforsker. Han har arbeidet i det norske døvemiljøet siden 1985, blant annet i Døvekirken, ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Ål folkehøyskole, Teater Manu og Høgskolen i Oslo og Akershus. I tillegg til stillingen ved NBHP er han i dag tilknyttet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU, i Trondheim.

Faglige interesser:

 • Tegnspråkteori
 • Døv kultur og historie
 • Oversettelse
 • Tolking
 • Tekstbygging i norsk tegnspråk
 • Klinisk lingvistikk

Rolf er medlem av Døvekirkens prosjektgruppe for liturgi og har ansvar for artikler om tegnspråk i Store norske leksikon på nett.

Doktorgradsavhandling:
«Tre diskursmarkører i norsk tegnspråk. En studie av blunk, blikkendring og nikk i åtte fortellinger.» (2012)

Audun Brunes

Forsker Audun Brunes smiler i gangen på Gaustad.

Forsker og epidemiolog/ph.d.
E-post: aubru@ous-hf.no
Tlf.: 22 02 90 69 / 975 78 629

Audun Brunes er utdannet ved NTNU, med bakgrunn i bevegelsesvitenskap og psykologi. Siden 2013 har han forsket på synshemmede og deres helse og levekår, først som en del av hans doktorgradsarbeid og senere i et stort EU-finansiert forskningsprosjekt ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).

Faglige interesser:

 • Sansetap
 • Psykisk helse og livskvalitet
 • Fysisk aktivitet
 • Epidemiologi og kvantitativ metode

Doktorgradsavhandling:
“Fysisk aktivitet, psykisk helse, og dødelighet blant mennesker med synsnedsettelse: Resultater fra HUNT undersøkelsen.»

Trine Våge

Du ser Trine Våge stående i gang på NBHP.

Tegnspråklærer og pedagog
   E-post: trivaa@ous-hf.no

   Trine Våge er adjunkt fra
   Lærerhøgskolen i Sør-Trøndelag. Hun
   jobber deltid i NBHP, samtidig som hun
   er lærer ved Nydalen VGS. 

   Hun har lang erfaring med å undervise i
   tegnspråk, blant annet for tolke-
   studentene ved OsloMet.


Faglige interesser:

 • Døvekultur
 • Tegnspråk-teori
 • Oversettelse
 • Samfunn og historie
 • Kommunikasjon

Trine Våge er medlem i FONTS – Forening for norsk tegnspråk.