NBHPs faste tolker

Ved NBHP har vi faste «hus-tolker» som jobber for oss hver uke. De bistår i terapi, samtaler og møter. Tegnspråktolkene er svært kompetente og sikrer god kommunikasjon.

 Anna Kristine Bjørkås Knuten

Tolk Anna Kristine Bjørkås Knuten smiler i gangen på NBHP.

Carine Østberg

Tolk Carine Østberg smiler i gangen på NBHP.

Per Erik Sæter

Tolk Per Erik Sæter smiler i gangen på NBHP.

Anne Marte Nesdal

Tolk Anne Marte Nesdal smiler i gangen på NBHP.