Barne- og ungdomsenheten

Barn og ungdom

Innhold

Velkommen

Se tegnspråkversjonen

Velkommen til Barne- og ungdomsenheten ved Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH).

Barne- og ungdomsenheten tilbyr psykisk helsehjelp til hørselshemmede, døve, synshemmede, blinde og døvblinde barn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

På denne siden finnes mye nyttig informasjon om vårt tilbud. Ta kontakt om du har spørsmål du ikke finner svar på!

Barne- og ungdomsenheten er tverrfaglig sammensatt. Både vernepleiere, sosionomer, psykologer og psykiatere er ansatt her. Ofte jobber personer med forskjellig faglig bakgrunn sammen i team.

I tillegg til å ta imot barn og ungdom for behandling, reiser de ansatte ved Barne- og ungdomsenheten rundt i landet og deltar på møter med kommuner, skoler og ansvarsgrupper. Dette gjøres for å sikre at barn og unge med syns- og hørselshemming og psykiske vansker får en best mulig hverdag i skolen og lokalsamfunnet.

Vi kommuniserer med pasienten på det språk eller ved de tilpasninger han eller hun foretrekker. Du kan lese mer om dette under «Kommunikasjon».

Behandlingstilbud

Se tegnspråkversjonen

Barne- og ungdomsenheten tilbyr utredning og behandling av barn og unge med syns- og hørselshemming og psykiske plager eller lidelser.

Blant behandlingsmetodene er:

 • Utredning av barn og unge i alderen 0-18 (23) år
 • Forebyggende tilbud til gravide mødre med sårbarhet
 • Veiledning til foreldre med spe- og småbarn, Circle of Security (COS)
 • Andre foreldreveiledningsmetoder, for eksempel Parent Management Training – Oregon (PMTO)
 • Behandling av angsttilstander og depresjon etter kognitive adferdsterapeutiske modeller
 • Psykoedukasjon rettet mot ulike tilstander, blant annet autismespekter («Jeg er noe helt spesielt»)
 • Leketerapi
 • Fysisk aktivitet/rollespill
 • Familieterapi/familiesamtaler
 • Individuelle samtaler med ungdom
 • Ulike former for traumebehandling, blant annet EMDR

Kommunikasjon

Se tegnspråkversjonen

Vi kommuniserer med pasienten på det språk eller ved de tilpasninger han eller hun foretrekker.

Det kan være:

 • Norsk tegnspråk
 • Norsk talespråk
 • Taktilt tegnspråk
 • Haptisk kommunikasjon
 • Tegnstøttet tale
 • Skriftlig kommunikasjon (for eksempel skrivetolk eller bruk av pc)
 • Tydelig tale
 • Tegnspråktolk
 • Bruk av tekniske hjelpemidler

Ventetid

Se tegnspråkversjonen

De fleste får tilbud om oppfølging og utredning i løpet av 1-2 måneder.

Se Helsenorge.no for oppdaterte ventetider. Klikk på lidelsen du ønsker behandling for og skroll ned til du finner Oslo universitetssykehus, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse, NBSPH, Barne- og ungdomsenheten.

Kontakt

Telefon: 22 02 90 40.

Mobil: 941 55 038.

Vi har telefontid på hverdager fra 08.00 til 15.30.

Ved behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp, ring nødnummer 113.

E-post: nbhp@ous-hf.no

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF, Aker
Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse
Postboks 4959 Nydalen
0424 OSLO

Informasjon om Barne- og ungdomsenheten fins også på nettsidene til Oslo Universitetssykehus.

Henvisning

Se tegnspråkversjonen

For å benytte seg av tilbudet til Barne- og ungdomsenheten, trenger man en henvisning. Den utskrives av lege, psykolog eller barnevernsleder.

I mange tilfeller ønsker Barne- og ungdomsenheten å samarbeide med det lokale behandlingstilbudet. I slike tilfeller tar vi kontakt med de aktuelle instansene og personene.

Saker som viser seg vanskelige å løse i det lokale behandlingsapparatet, kan henvises videre til oss for behandling eller konsultasjon. Ta gjerne kontakt for å diskutere saker anonymt, hvis det er tvil om hvorvidt NBSPH bør involveres i saken.

Vedlegg til henvisning

Se tegnspråkversjonen

Når lege, psykolog eller barnevernsleder sender oss en henvisning, skal følgende papirer legges ved henvisningen:

Henvisningen sendes til:

Oslo universitetssykehus
Psykisk helsevern barn og unge, att NBSPH
Postboks 4956
0424 OSLO

Henvisning kan også sendes elektronisk. Les mer om henvisning på Oslo Universitetsykehus´nettsider.

Egenandel

Se tegnspråkversjonen

Barn og unge under 18 år betaler ikke for behandling i offentlig norsk helsevesen.

Tilbud til andre instanser

Se tegnspråkversjonen

NBSPHs tilbud retter seg ikke bare mot enkeltpersoner og familier. Senteret bistår også andre instanser, som PP-tjeneste, barneverntjeneste, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP-er) og skoler på en rekke områder.

Eksempler på dette kan være:

 • Hørselsfaglig og/eller synsfaglig veiledning og konsultasjon
 • Bruk av tegnspråktolk i terapi
 • Assistanse i forbindelse med utredning
 • Rådgivning om terapeutisk arbeid med hørselshemmede

Finne frem til NBSPH

Se tegnspråkversjonen

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus
Bygg 3, 2. etg.

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse holder til på Gaustad Sykehus, i de karakteristiske murbygningene fra 1800-tallet, like ved Rikshospitalet i Oslo.

Her finner du et kart over området, med Rikshospitalet og Gaustad sykehus (lenke til Google Maps).

Barne- og ungdomsenheten ved NBSPH har lokaler i Bygg 3, 2. etasje.

Her finner du et kart over Gaustad sykehus.

Slik kommer du hit ved hjelp av ulike fremkomstmidler:

Trikk:

Se tegnspråkversjonen

Du kan ta trikk nummer 17 eller 18 og gå av på Gaustadalléen eller Rikshospitalet. Fra begge disse trikkestoppene er det cirka fem minutter å gå.

Buss:

Se tegnspråkversjonen

Du kan ta buss nummer 23 eller 24 og gå av på stoppet som heter Gaustad. Herfra er det cirka ti minutter å gå, via Rikshospitalet.

T-bane:

Se tegnspråkversjonen

Du kan ta t-bane 4 eller 5 og gå av på Forskningsparken. Herfra kan du gå, noe som tar cirka ti minutter. Du kan også ta trikk nummer 17 eller 18 videre ett eller to stopp, til Gaustadalléen eller Rikshospitalet, og deretter gå i fem minutter.

Du kan også ta t-bane 1 og gå av på stoppet som heter Gaustad. Herfra er det 10-15 minutter å gå, via Rikshospitalet.

Planlegg reisen:

Se tegnspråkversjonen

Tenker du å reise med kollektivtransport, anbefaler vi reiseplanleggeren til kollektivselskapet Ruter. Planleggeren finnes også som applikasjon til smarttelefon, og heter da «RuterReise».

Helseekspressen:

Se tegnspråkversjonen

Helseekspressen kan også benyttes fra mange steder i landet. Søk opp Helseekspressen på nettet for å se ruter og tidtabeller.

Bil:

Se tegnspråkversjonen

Har du GPS, kan du stille den på «Gaustad sykehus».

Parkering:

Se tegnspråkversjonen

Parkeringsplassen utenfor Velferdsbygget på Gaustad sykehus kan benyttes mot betaling. Den er merket med et svart P-symbol på kartet. Rikshospitalet har også en parkeringsplass som kan benyttes mot betaling.

Greit å vite

Se tegnspråkversjonen

Café Årstidene er et arbeidstreningssted for pasienter ved Gaustad sykehus. Kafeen har god og rimelig mat, og er åpen tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 10 til 13.

Det er også mulig å kjøpe frokost, lunsj og middag i Rikshospitalets kantine, som er åpen fra 07.30 til 17 på hverdager og fra 10 til 17 på helgedager.

Apotek og Narvesen-kiosk er også lokalisert på Rikshospitalet.

Har du behov for overnatting, finnes det et pasienthotell på Rikshospitalet. Her kan også ledsagere og andre gjester bo, så sant hotellet har ledig kapasitet.

På Gaustad sykehus finnes også en kirke, som er åpen fra 07.00 til 17.00 alle ukedager. Her er det messe med etterfølgende kirkekaffe hver torsdag kl. 13.30.

Brosjyre

Last ned brosjyre om Barne- og ungdomsenheten ved NBSPH:

Barne- og ungdomsenheten 2019

Sped- og småbarnsteamet 2019