NBSPHs brukerråd

Brukermedvirkning skal sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt.

Noen av deltakerne i brukerrådet sitter rundt møtebord og diskuterer
Det nye brukerrådet hadde sitt første møte i mars, 2022.

Se tegnspråkversjonen

Brukerrådet skal tas med i beslutningsprosesser og i utformingen og kvalitetssikringen av tjenestetilbudet. Reell brukermedvirkning og brukernes interesser og behov skal være rådets hovedfokus.

Noen av de viktigste arbeidsområdene til brukerrådet er:

  • Å komme med innspill i saker som handler om tilgjengelighet, ressursutnyttelse, informasjon og kommunikasjon og berører brukere og pårørende
  • Å ta initiativ i saker som har betydning for brukere og pårørende
  • Å være et samarbeidsforum mellom tjenesten og brukerorganisasjonene

Representanter

Nathalie M. Kjesaas, Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

Kari Wiik, Norges Blindeforbund

Tom Harald Isakka-Dahl, Norges Døveforbund

Lisa Evensen, Mental Helse Ungdom

Hilde Holtsmark, Hørselshemmede barns organisasjon (HHBO)

Marius Larsen, Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB)

Vararepresentanter:

Gry Berg, Norges Blindeforbund

Ønsker du å komme i kontakt med noen i brukerrådet, send en e-post til: brukerraadnbhp@ous-hf.no.

Da blir kontakten videreformidlet og du får svar fra noen i brukerrådet. Ikke skriv sensitive opplysninger om deg som person/ pasient til denne e-postadressen.