NBSPHs brukerråd

Brukermedvirkning skal sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt.

Noen av deltakerne i brukerrådet sitter rundt møtebord og diskuterer
Brukerrådet møtes fire ganger årlig, både fysisk og digitalt.

Brukerrådet skal tas med i beslutningsprosesser og i utformingen og kvalitetssikringen av tjenestetilbudet. Reell brukermedvirkning og brukernes interesser og behov skal være rådets hovedfokus.

Noen av de viktigste arbeidsområdene til brukerrådet er:

  • Å komme med innspill i saker som handler om tilgjengelighet, ressursutnyttelse, informasjon og kommunikasjon og berører brukere og pårørende
  • Å ta initiativ i saker som har betydning for brukere og pårørende
  • Å være et samarbeidsforum mellom tjenesten og brukerorganisasjonene

Representanter

Gunhild Grønsaas Sandnes, Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

Kari Wiik, Norges Blindeforbund

Baber Ali, Norges Døveforbund

Christoffer Rekstad, Mental Helse Oslo

Randi Myren, Foreningen Norges døvblinde (FNDB)

Marius Larsen, Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB)

Ønsker du å komme i kontakt med noen i brukerrådet, send en e-post til: brukerraadnbhp@ous-hf.no.

Da blir kontakten videreformidlet og du får svar fra noen i brukerrådet. Ikke skriv sensitive opplysninger om deg som person/ pasient til denne e-postadressen.