Regionale tilbud

NBSPH samarbeider tett med behandlingstilbudene for hørsel og psykisk helse i de andre helseregionene.

Helse Vest:

Helse Midt-Norge:

Helse Nord: