Brosjyrer om NBHP

Her kan du trykke på bildene og både lese og laste ned brosjyrene våre:

Om Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP):

Bildet viser brosjyren for hele behandlingstjenesten. Du kan trykke på bildet for å laste ned selve brosjyren i PDF-format.

Om voksenenheten ved NBHP:

Bildet viser brosjyren for voksenenheten. Du kan trykke på bildet for å laste ned selve brosjyren i PDF-format.

Om barne- og ungdomsenheten ved NBHP:

Bildet viser brosjyren for barne- og ungdomsenheten. Du kan trykke på bildet for å laste ned selve brosjyren i PDF-format.

Om sped- og småbarnsteamet ved NBHP:

Bildet viser brosjyren for sped- og småbarnsteamet. Du kan trykke på bildet for å laste ned selve brosjyren i PDF-format.