Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH)

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse er et landsdekkende behandlingstilbud for hørsels- og synshemmede med psykiske lidelser og plager.

Gaustad sykehus sett fra avstand i solskinn.

Se tegnspråkversjonen (fra før vi endret navn og utvidet til flere typer sansetap)

Behandlingstjenestens målsetting er å sikre hørselshemmede, døve, blinde, svaksynte og døvblinde et like godt tilbud innen psykisk helsevern som den øvrige befolkningen.

Senteret åpnet i 2008 og ligger på Gaustad sykehus i Oslo.

Tjenesten består av en barne- og ungdomsenhet, en voksenenhet og en kompetanseenhet som driver med forskning og fagutvikling.

NBSPH er en del av Oslo Universitetssykehus HF, et helseforetak som eies av Helse Sør-Øst. Sykehuset er landets største, med mer enn 20.000 ansatte.

Vi samarbeider med regionsentrene i Bergen, Trondheim og Tromsø, som tilbyr behandling i sine respektive regioner. I helseregionen Sør-Øst er det NBSPH som har behandlingsansvaret.

Du finner flere brosjyrer om behandlingstjenesten ved å trykke her. Alle kan lastes ned.

NBSPH ledes av overlege og psykiater Hege Saltnes.