Behandlingstilbud

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) tilbyr psykisk helsehjelp til hørselshemmede, døve og døvblinde barn, unge og voksne.

Behandlingssituasjon. Illustrasjonsbilde.

Se tegnspråkversjonen

Senteret har to behandlende enheter:

Du finner mer informasjon om vårt behandlingstilbud ved å klikke på lenkene til de respektive enhetene, eller ved å velge «Barn og ungdom» eller «Voksne» i nedtrekksmenyen til venstre.

Kurs er også en del av behandlingstilbudet ved NBHP. Blant temaene er mestring av psykososialt stress ved hørselshemming og mestring av tinnitus. Du finner mer om kurstilbudet vårt ved å velge «Kurs» i menyen til venstre.