Voksenenheten

Samtaleterapi på tegnspråk. Illustrasjonsbilde.

Innhold

Velkommen

Se tegnspråkversjonen

Velkommen til Voksenenheten ved Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH).

Voksenenheten gir tilbud om psykisk helsehjelp til hørselshemmede, døve, synshemmede, blinde og døvblinde personer over 18 år. I noen tilfeller kan også pårørende få tilbud hos oss.

NBSPH er lokalisert på Gaustad sykehus i Oslo. Vi yter tjenester til pasienter fra hele landet.

Enheten tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av psykiske helseproblemer, psykiatriske lidelser og psykososiale vansker.

Voksenenheten er tverrfaglig sammensatt med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, psykologer, psykiatere, aktivitør og psykiatrisk hjelpepleier.

Vi kommuniserer med pasienten på det språk eller ved de tilpasninger han eller hun foretrekker. Du kan lese mer om dette under «Kommunikasjon».

Vår målsetting er å gi et syns- og hørselshemmede et like godt behandlingstilbud som befolkningen ellers har tilgang til.

Voksenenheten er en poliklinikk. I spesielle tilfeller kan det tilbys innleggelse.

Behandlingstilbud

Se tegnspråkversjonen

Voksenenheten tilbyr en rekke ulike behandlingsformer, både individuelt og i gruppe. Noen av de vanligste er:

 • Psykiatrisk og psykologisk utredning og diagnostisering
 • Nevropsykologisk utredning
 • Individuell psykoterapi og rådgivning
 • Kurs i mestring av psykososialt stress ved hørselstap
 • Kurs i mestring av tinnitus
 • Gruppeterapi
 • Andre gruppetilbud
 • Fysisk aktivitet
 • Ergoterapi

Kommunikasjon

Se tegnspråkversjonen

Vi kommuniserer med pasienten på det språk eller ved de tilpasninger han eller hun foretrekker.

Det kan være:

 • Norsk tegnspråk
 • Norsk talespråk
 • Taktilt tegnspråk
 • Haptisk kommunikasjon
 • Tegnstøttet tale
 • Skriftlig kommunikasjon (for eksempel skrivetolk eller bruk av pc)
 • Tydelig tale
 • Tegnspråktolk
 • Bruk av tekniske hjelpemidler

Ventetid

Se tegnspråkversjonen

De fleste får tilbud om utredning i løpet av 1-3 måneder.

Se Helsenorge.no for oppdaterte ventetider. Klikk på lidelsen du ønsker behandling for og skroll ned til du finner Oslo universitetssykehus, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse, NBSPH, Voksenenheten.

Kontakt

Telefon: 22 02 90 30.

Mobil: 951 57 782.

Vi har telefontid på hverdager fra 08.00 til 15.30.

Ved behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp, ring nødnummer 113.

E-post: nbhp@ous-hf.no

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse
Postboks 4959, Nydalen
0424 OSLO

Informasjon om Voksenenheten fins også på nettsidene til Oslo Universitetssykehus.

Henvisning

Se tegnspråkversjonen

For å få tilbud om behandling ved Voksenheten, må man ha henvisning fra lege, psykolog eller psykiatrisk poliklinikk. Kriteriene er at man er hørselshemmet, synshemmet, døv, blind eller døvblind, med en grad av psykiske helseplager.

Følgende skal legges ved henvisningen:

 • Kopi av relevante utredningsrapporter
 • Audiogram/synstest

I henvisningen er det også ønskelig med en beskrivelse av de aktuelle vanskene pasienten søker behandling for, samt på hvilket språk eller ved hvilke tilpasninger pasienten ønsker at behandlingen skal foregå.

Henvisningen sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Psykisk helsevern for voksne, att NBSPH
Postboks 4956, Nydalen
0424 Oslo universitetssykehus

Henvisning kan også sendes elektronisk. Les mer om henvisning på Oslo Universitetsykehus´nettsider.

Egenandel

Se tegnspråkversjonen

Voksne pasienter NBSPH betaler egenandel på kr. 375,- per gang, opp til frikortgrensen.

Finne frem til NBHP

Se tegnspråkversjonen

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse holder til på Gaustad Sykehus, i de karakteristiske murbygningene fra 1800-tallet, like ved Rikshospitalet i Oslo.

Her finner du et kart over området, med Rikshospitalet og Gaustad sykehus (lenke til Google Maps).

Voksenenheten ved NBSPH har lokaler i 1. etasje i Bygg 3.

Du kan oppholde deg på venterommet i korridoren til du blir hentet inn til time.

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus
Bygg 3, 1. etg.

Her finner du et kart over Gaustad sykehus.

Slik kommer du hit ved hjelp av ulike fremkomstmidler:

Trikk:

Se tegnspråkversjonen

Du kan ta trikk nummer 17 eller 18 og gå av på Gaustadalléen eller Rikshospitalet. Fra begge disse trikkestoppene er det cirka fem minutter å gå.

Buss:

Se tegnspråkversjonen

Du kan ta buss nummer 23 eller 24 og gå av på stoppet som heter Gaustad. Herfra er det cirka ti minutter å gå, via Rikshospitalet.

T-bane:

Se tegnspråkversjonen

Du kan ta t-bane 4 eller 5 og gå av på Forskningsparken. Herfra kan du gå, noe som tar cirka ti minutter. Du kan også ta trikk nummer 17 eller 18 videre ett eller to stopp, til Gaustadalléen eller Rikshospitalet, og deretter gå i fem minutter.

Du kan også ta t-bane 1 og gå av på stoppet som heter Gaustad. Herfra er det 10-15 minutter å gå, via Rikshospitalet.

Planlegg reisen:

Se tegnspråkversjonen

Tenker du å reise med kollektivtransport, anbefaler vi reiseplanleggeren til kollektivselskapet Ruter. Planleggeren finnes også som applikasjon til smarttelefon, og heter da «RuterReise».

Helseekspressen:

Se tegnspråkversjonen

Helseekspressen kan også benyttes fra mange steder i landet. Søk opp Helseekspressen på nettet for å se ruter og tidtabeller.

Bil:

Se tegnspråkversjonen

Har du GPS, kan du stille den på «Gaustad sykehus».

Parkering:

Se tegnspråkversjonen

Parkeringsplassen utenfor Velferdsbygget på Gaustad sykehus kan benyttes mot betaling. Den er merket med et svart P-symbol på kartet. Rikshospitalet har også en parkeringsplass som kan benyttes mot betaling.

Greit å vite

Se tegnspråkversjonen

Café Årstidene er et arbeidstreningssted for pasienter på Gaustad sykehus. Kafeen har god og rimelig mat, og er åpen tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 10 til 13.

Det er også mulig å kjøpe frokost, lunsj og middag i Rikshospitalets kantine, som er åpen fra 07.30 til 17 på hverdager og fra 10 til 17 på helgedager.

Apotek og Narvesen-kiosk er også lokalisert på Rikshospitalet.

Har du behov for overnatting, finnes det hoteller med avtale med sykehuset. Her kan også ledsagere og andre gjester bo, så sant hotellene har ledig kapasitet.

På Gaustad sykehus finnes også en kirke, som er åpen fra 07.00 til 17.00 alle ukedager. Her er det messe med etterfølgende kirkekaffe hver torsdag kl. 13.30.

Brosjyre

Last ned brosjyre om Voksenenheten ved NBSPH:

Voksenenheten 2022