Ledelsen ved NBSPH

Hege Saltnes

Hege Saltnes, leder for NBSPH

Spesialist i psykiatri og leder for behandlingstjenesten.

Utdannet lege i 1991. Spesialist i psykiatri i 2001. Videreutdanning i kognitiv terapi og utdanning i rettspsykiatri.

Arbeidserfaring fra allmennhelsetjeneste og som institusjonslege ved Hjemmet for døve (nå Signo) i Andebu. Ulike jobber ved psykiatrisk klinikk, sykehuset i Vestfold. Rettspsykiatrisk sakkyndig fra 1996, medlem av rettspsykiatrisk kommisjon 2008-2014.

Ansatt ved behandlingstjenesten fra 2007, først som overlege og leder av poliklinikken for voksne. Seksjonsleder for senteret fra 2015.

Faglige spesialområder:

  • Døvblinde
  • Utredning av psykosepasienter
  • Kognitivt rettet behandling
  • Mestringskurs
  • Liker å holde foredrag om ulike temaer knyttet til virksomheten

Margrethe Botn

Margrethe Botn, leder for barne- og ungdomsenheten.

Psykologspesialist og leder for barne- og ungdomsenheten.

Marianne Bang Hansen

Bilde av kvinne med briller som smiler. Marianne Bang Hansen er leder for voksenenheten ved NBHP.Psykologspesialist, PhD. og leder for voksenenheten.

Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2000. Spesialist i rus og avhengighetspsykologi i 2019, Dr. grad, Universitetet i Oslo i 2012.

Bred arbeidserfaring fra rus- og avhengighetsfeltet.  Har tidligere arbeidserfaring fra alderspsykiatri.  Har forsket på ungdom og spilleavhengighet, terror og traumer, sansetap og psykisk helse. Kursleder for Norsk Psykologforenings spesialistkurs.

Faglige interesser:

  • Minoritetshelse
  • Politisk psykologi
  • Utviklingspsykologi
  • Rus- og avhengighetspsykologi
  • Epidemiologi.

Kathrin Steffen

Kathrin Steffen, leder for kompetanseenheten.Seniorforsker, PhD. og leder for kompetanseenheten.

Brit Kjersti Rydland

Brit Kjersti Rydland, konsulent ved NSHPKonsulent.