Ledelsen ved NBSPH

Hege Saltnes

Hege Saltnes, spesialist i psykiatri og senterleder.

Spesialist i psykiatri og leder for behandlingstjenesten.

Utdannet lege i 1991. Spesialist i psykiatri i 2001. Videreutdanning i kognitiv terapi og utdanning i rettspsykiatri.

Arbeidserfaring fra allmennhelsetjeneste og som institusjonslege ved Hjemmet for døve (nå Signo) i Andebu. Ulike jobber ved psykiatrisk klinikk, sykehuset i Vestfold. Rettspsykiatrisk sakkyndig fra 1996, medlem av rettspsykiatrisk kommisjon 2008-2014.

Ansatt ved behandlingstjenesten fra 2007, først som overlege og leder av poliklinikken for voksne. Seksjonsleder for senteret fra 2015.

Faglige spesialområder:

 • Døvblinde
 • Utredning av psykosepasienter
 • Kognitivt rettet behandling
 • Mestringskurs
 • Liker å holde foredrag om ulike temaer knyttet til virksomheten

Beate Schie Berntsen

Beate Schie Berntsen, psykologspesialist og leder for Barne- og ungdomsenheten.

Psykologspesialist og leder for barne- og ungdomsenheten.

Tok embetsstudiet i psykologi i Bergen, ferdig i 1990. Ble psykologspesialist med fordypning i barn og unge i 1997.

Har jobbet i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinkker (BUP) i 16 år til sammen, i Sogndal, Askim og Follo. Har også erfaring fra PPT og habilitering (Sunnås sykehus).

Har jobbet mye individuelt med barn og unge. Bred utredningserfaring. Liker familiesamtaler og veiledning til foreldre som strever med å hjelpe barna sine.

Har sertifisering innen PMT-O (Parent Management training – Oregon). Videreutdanning i barnesakkyndighet, COS-veileder (Circle of Security),  utdannet innen traumer («Tryggere traumeterapeuter»).

Leder for Barne- og ungdomsenheten ved NBSPH siden 2015.

Marianne Bang Hansen

Bilde av kvinne med briller som smiler. Marianne Bang Hansen er leder for voksenenheten ved NBHP.Psykolog, PhD. Leder for voksenenheten.

Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2000. Spesialist i rus og avhengighetspsykologi i 2019, Dr. grad, Universitetet i Oslo i 2012.

Bred arbeidserfaring fra rus- og avhengighetsfeltet.  Har tidligere arbeidserfaring fra alderspsykiatri.  Har forsket på ungdom og spilleavhengighet, terror og traumer, sansetap og psykisk helse. Kursleder for Norsk Psykologforenings spesialistkurs.

Faglige interesser:

 • Minoritetshelse
 • Politisk psykologi
 • Utviklingspsykologi
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Epidemiologi.

 Beate Øhre

Beate Øhre, psykologspesialist og doktorgradsstipendiat.

Psykologspesialist/ PhD. Teamkoordinator for kompetanseenheten.

Beate Øhre har to spesialistutdanninger i klinisk psykologi, med fordypning i psykologisk habilitering og klinisk voksenpsykologi.

Faglige interesser:

 • Hørselshemming, døvhet og kombinert sansetap sett i sammenheng med psykisk helse
 • Psykiske lidelser, språk og kommunikasjon
 • Utredning og psykoterapi

Brit Kjersti Rydland

Brit Kjersti Rydland, konsulent ved NSHPKonsulent.