Forskning og fagutvikling

NBSPH er kompetansesenter innen hørsel, syn og psykisk helse for hele landet.

Illustrasjonsbilde av hendene til en kvinne som noterer på et ark.

Se tegnspråkversjonen

Kompetanseenheten har hovedansvar for forskning, fagutvikling og formidling ved Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH).

Kompetanseenheten arbeider blant annet med å bygge opp forskerkompetanse på fagfeltet.

Ved Kompetanseenheten arbeider også en spesialrådgiver i tegnspråk, som driver med forskning og underviser senterets ansatte, samt en tegnspråklig pedagog.

Kompetanseenheten er sentral i NBSPHs arbeid for å bygge opp helsevesenets kompetanse innen utredning og behandling av syns- og hørselshemmede med psykiske lidelser. Enheten har tilpasset og oversatt psykologiske og psykiatriske utredningsverktøy til norsk tegnspråk.

Kompetanseenheten er tilknyttet Avdeling for forskning og utvikling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus.

Enheten samarbeider med Universitet i Oslo og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt.

Henvendelser til Kompetanseenheten

E-post: nbsph@ous-hf.no

Telefon: 22 02 90 30 eller 951 57 782.

Telefontid på hverdager 08.00-15.30.