Forskning og fagutvikling

NBHP er kompetansesenter innen hørsel og psykisk helse for hele landet.

Illustrasjonsbilde av hendene til en kvinne som noterer på et ark.

Se tegnspråkversjonen

Kompetanseenheten har hovedansvar for forskning, fagutvikling og formidling ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP).

Kompetanseenheten arbeider blant annet med å bygge opp forskerkompetanse på fagfeltet.

Ved Kompetanseenheten arbeider også en spesialrådgiver i tegnspråk, som driver med forskning og underviser senterets ansatte.

I 2015 ble det ansatt en kommunikasjonsrådgiver som jobber for å spre kunnskap om hørsel og psykisk helse og om NBHPs tilbud.

Kompetanseenheten er sentral i NBHPs arbeid for å bygge opp helsevesenets kompetanse innen utredning og behandling av hørselshemmede med psykiske lidelser. Enheten har tilpasset og oversatt psykologiske og psykiatriske utredningsverktøy til norsk tegnspråk.

Kompetanseenheten er tilknyttet Avdeling for forskning og utvikling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus.

Enheten samarbeider med Universitet i Oslo og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt.

Informasjon om Kompetanseenheten fins også på nettsidene til Oslo Universitetssykehus.

Henvendelser til Kompetanseenheten

E-post: nbhp@ous-hf.no

Telefon: 22 02 90 30 eller 951 57 782.

Telefontid på hverdager 08.00-15.30.