Fagartikler

Fag- og forskningsartikler om hørsel, syn og psykisk helse, skrevet av nåværende og tidligere ansatte ved NBSPH.

Bokhylle med fagbøker.

Hearing impairment and risk of dementia in The HUNT Study (HUNT4 70+): a Norwegian cohort study

Myrstad C, Engedahl BL, Costafreda SG, Krokstad S, Lin F, Livingston G, Strand BH, Øhre B, Selbæk G

The Lancet, eClinicalMedicine, Epub 2023 des 5 

Unødvendig kunnskapshull om synstap

Saltnes H, Falkenberg HK, Mathisen T

Populærvitenskapelig rapport, 2023

Synstap og psykisk helse

Heir T, Hansen MB, Bonsaksen T, Saur R, Brunes A

Populærvitenskapelig rapport, 2022

Use and underuse of mobility aids in individuals with visual impairment: a cross-sectional study of a Norwegian sample.

Brunes A, Falkenberg HK, Berndtsson IC, Heir T

Disabil Rehabil Assist Technol 2022 Jun 17. Epub 2022 jun 17

PMID: 35713634

Visual impairment and employment in Norway.

Brunes A, Heir T

BMC Public Health 2022 Apr 05;22(1):648. Epub 2022 apr 5

PMID: 35379220

Symptoms of Depression, Anxiety, and Posttraumatic Stress among Patients with Cardiac Pacemakers.

Bürker BS, Hardersen RI, Lappegård KT

Int J Environ Res Public Health 2022 Dec 15;19(24). Epub 2022 des 15

PMID: 36554718

What can a national patient registry tell us about psychiatric disorders and reasons for referral to outpatient services in youth with hearing loss?

Av Beate Ørbeck Beate Øhre Pål Zeiner Are Hugo Pripp Karine Wagner Kristin Romvig Øvergaard.

Nord J Psychiatry. 2021.

Youth with hearing loss Emotional and behavioral problems and quality of life

Kristin Romvig Øvergaard, Beate Ørbeck, Karine Wagner, Svein Friis, Beate Øhre, Pål Zeiner.

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2021

Lette hørselstap kan gi større vansker

Beate Øhre, Psykologspesialist, PhD, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Nina Jakhelln Laugen, Førsteamanuensis, NTNU og Ann Mette Rekkedal, seniorrådgiver, PhD, NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus.

Aftenposten Viten, 2018

Mental Disorders in Deaf and Hard of Hearing Adult Outpatients: A Comparison of Linguistic Subgroups

Av Beate Øhre, psykolog og doktorgradsstipendiat.

Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 2016

Testing av tegnspråklig døve med California Verbal Learning Test-II

Av Knut-Petter Sætre Langlo, psykologspesialist og Ragna Erdal-Aase, psykologspesialist.

Tidsskrift for Norsk psykologforening, 2015

Traumatization in Deaf and Hard-of-Hearing Adult Psychiatric Outpatients

Av Beate Øhre, psykologspesialist og doktorgradsstipendiat.

Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 2015

Psychometric properties of a sign language version of the Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI)

Av Beate Øhre, psykologspesialist og doktorgradsstipendiat.

BMC Psychiatry, 2014

A cognitive therapy program for hearing-impaired employees suffering from mental distress

Av Katharine Cecilia Williams, tidligere doktorgradsstipendiat.

International Journal of Audiology, 2014

Mindfulness og evnen til å ha flere tanker i hodet på en gang

Av Katharine Cecilia Williams, tidligere doktorgradsstipendiat.

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2012

Deaf adults and mental health

Av Beate Øhre, psykologspesialist og doktorgradsstipendiat.

International Journal on Mental Health and Deafness nr. 1 / 2011

Etikk – forvaltning og rådgivning på samme tid?

Av Katharine Cecilia Williams, tidligere doktorgradsstipendiat.

Tidsskrift for Den norske legeforening, nr. 4 / 2013

Hørselstap – sorg og aksept, stress og mestring

Av Katharine Cecilia Williams,tidligere doktorgradsstipendiat.

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2009

Tankene former våre liv – psykologiske problemstillinger hos døvblindblitte

Av Hege Saltnes, overlege, psykiater og seksjonsleder ved NSHP.

Videncenteret for døvblindblevne, 2009

Psykisk helse hos barn og unge i Norge

Av Sigrid Kjuus, Annicken Martinez-Aasen og Randi Grønås Snefjellå

Døves Tidsskrift, nr. 9 / 2009

Psykoterapi med døvblindblitt mann

Av Maj Volden, psykologspesialist.

Tidsskrift for Norsk psykologforening, 2006

Oversettelse av hukommelsestest til tegnspråk

Av Knut-Petter Sætre Langlo og Ragna Erdal-Aase.

2009