Vår visjon

Flott gammel tårnbygning med klokke og fontene. Gaustad sykehus.
NBSPH holder til i historiske lokaler på gamle Gaustad sykehus.

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) skal bidra til at hørsels- og synshemmede får et tilbud innen psykisk helsevern som er likeverdig det befolkningen ellers har tilgang til.