Kompetansespredningsplan

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) har disse planene for spredning av kompetanse og informasjon i 2022:

Kompetanse-spredningstiltak Målgruppe (hvem) Virkemidler (Hvordan) Tidsaspekt (når)
Endre vår identitet til Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) Helsetjenester, brukere, organisasjoner Ny nettadresse eksternt, endre OUS- nettsted, alle formelle dokumenter som beskriver vårt tilbud

Nye brosjyrer

Facebook-identitet

Nettsteder: Februar

Brosjyrer: Mars/april

Gi informasjon om vårt konkrete tilbud Helsetjenester Intern undervisning ved større regionale sykehus

Digitalt foredrag for nett om sansetap og psykisk helse

Invitere oss inn til faglige foredrag i relevante helsetjenester og avdelinger

2022
Gjøre tilbudet bedre kjent i regionene Brukere Direkte markedsføring mot lokallag i interesse- og brukerorganisasjoner og tilknyttede  ungdomsorganisasjoner 2022
PsykHør Forskningsprosjekt – sikre god deltakelse Døve og hørselshemmede som blir trukket ut til undersøkelse Artikler i organisasjonsblader

Video som spres via samarbeidspartnere. Nettverk på SoMe.

Innen mai
Spre forskningsresultater og fagstoff Politikere, media, allmennheten Medlemsblader, eget eksternt nettsted, innsalg media, sosiale medier 2022
Undervise/kompetanseheving i utdanningsinstitusjoner Psykologstudenter, sykepleierstudenter m-fl. Tilby undervisningspakker og digitale foredrag 2022
Øke synlighet og treff på internett Alle Kontinuerlig jobbing med optimalisering for søkemotorer 2022
Rette fokus mot hindringer i arbeidslivet for deltakelse i arbeidslivet for mennesker med sansetap Politisk nivå, byråkrati og allmennheten Skrive kronikk, arrangere møte med myndigheter Våren 2022
Starte forberedelse til fagseminar om sansetap i 2023 Helsetjenester, undervisnings-institusjoner, allmennhet Seminar fysisk og digitalt Høst/vinter 2022