PsykHør: Bidra til viktig forskning!

Plakat med ordene: PsykHørI 2023 inviterer vi døve og hørselshemmede til å bidra i en stor undersøkelse om psykisk helse. Kunnskapen fra prosjektet ”PsykHør” skal brukes til å forbedre helsetjenester – og gi viktig innsikt i det å leve med hørselshemming.

Hva er PsykHør?

PsykHør er en stor, anonym spørreundersøkelse om psykisk helse blant voksne døve og hørselshemmede i Norge.

Hvor mange døve og hørselshemmede som rammes av psykiske plager og lidelser, og hvor mange som ikke får den helsehjelpen de trenger – er basert på antagelser og ikke sikker kunnskap. Dette er noe PsykHør-studien ønsker å finne ut av.

Forskningsprosjektet ønsker også å avdekke faktorer som påvirker hørselshemmedes psykiske helse og hverdagsliv. Denne kunnskapen vil hjelpe oss å lage et bedre behandlingstilbud i psykisk helsevern. Forskningen kan også gi grunnlag for bedre tilrettelegging og inkludering av døve og hørselshemmede i samfunnet.

Hvem kan være med?

Over 5000 medlemmer av Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Døveforbund vil bli invitert og får muligheten til å delta i undersøkelsen. Deltakerne være over 18 år og ha en grad av nedsatt hørsel.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Vi spør blant annet om livskvalitet, psykiske plager, mestring, bruk av hjelpemidler og tolketjenester, språkmiljø, mobbing, bruk og behov for psykiske helsetjenester.

Deltakerne blir tilfeldig trukket ut fra organisasjonenes medlemsregister og mottar lenke til spørreskjemaet på e-post. De som mangler epost i registeret vil motta undersøkelsen på papir.

Undersøkelsen er helt anonym. Verken forskere eller andre vil kunne hvem du er når du svarer på spørsmålene.

Undersøkelsen kan besvares på PC, nettbrett og mobil, og tar 20-30 minutter å gjennomføre. Ser du hele undersøkelsen på tegnspråk, vil det ta over en time å fullføre. Da anbefaler vi PC eller nettbrett. PsykHør lanseres i september 2023.

Hvorfor delta i undersøkelsen?

Når du deltar i undersøkelsen gir du viktig innsikt i hvilke helseutfordringer mennesker med nedsatt hørsel møter i dagliglivet.

Resultatene fra undersøkelsen vil også gi mennesker som er døv og hørselshemmet en mulighet til å fortelle politikere, helsearbeidere og andre om hvilke utfordringer de strever med, og hva som skal til for å bedre situasjonen.

Det er viktig at så mange som mulig deltar.

Skjemaet er også oversatt til norsk tegnspråk. Denne versjonen inneholder videoer med spørsmål og svaralternativer i tillegg til tekst.

Temaer i spørreundersøkelsen

  • Bakgrunnsspørsmål
  • Hørsel/døvhet
  • Bruk av hjelpemidler og tolketjenester
  • Språk
  • Psykisk helse
  • Mestring
  • Mobbing
  • Alvorlige hendelser
  • Livskvalitet
  • Bruk og behov for psykiske helsetjenester

Hvem står bak undersøkelsen?

PsykHør er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse ved Oslo Universitetssykehus, Universitet i Oslo, Hørselshemmedes landsforbund og Norges Døveforbund. Prosjektgruppen består av følgende medlemmer: Seniorforsker/prosjektleder Kathrin Steffen, spesialrådgiver Idar Hole Krogstad og psykiater/seksjonsleder Hege Saltnes.

Har du spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte Hege Saltnes på epost: salh@ous-hf.no eller mobil/SMS: 941 55 172.