PsykHør: Bidra til viktig forskning!

Plakat med ordene: PsykHørI 2023 inviterer vi døve og hørselshemmede til å bidra i en stor undersøkelse om psykisk helse. Kunnskapen fra prosjektet ”PsykHør” skal brukes til å forbedre helsetjenester – og gi viktig innsikt i det å leve med hørselshemming.

Hva er PsykHør?

PsykHør er en stor, anonym spørreundersøkelse om psykisk helse blant voksne døve og hørselshemmede i Norge.

Hvor mange døve og hørselshemmede som rammes av psykiske plager og lidelser, og hvor mange som ikke får den helsehjelpen de trenger – er basert på antagelser og ikke sikker kunnskap. Dette er noe PsykHør-studien ønsker å finne ut av.

Forskningsprosjektet ønsker også å avdekke faktorer som påvirker hørselshemmedes psykiske helse og hverdagsliv. Denne kunnskapen vil hjelpe oss å lage et bedre behandlingstilbud i psykisk helsevern. Forskningen kan også gi grunnlag for bedre tilrettelegging og inkludering av døve og hørselshemmede i samfunnet.

Hvem kan være med?

Over 6000 medlemmer av Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Døveforbund vil bli invitert og får muligheten til å delta i undersøkelsen. Deltakerne være over 18 år og ha en grad av nedsatt hørsel.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Vi spør blant annet om livskvalitet, psykiske plager, mestring, bruk av hjelpemidler og tolketjenester, språkmiljø, mobbing, bruk og behov for psykiske helsetjenester.

Deltakerne blir tilfeldig trukket ut fra organisasjonenes medlemsregister og mottar lenke til spørreskjemaet på e-post. De som mangler epost i registeret vil motta undersøkelsen på papir.

Undersøkelsen er helt anonym. Verken forskere eller andre vil kunne hvem du er når du svarer på spørsmålene.

Undersøkelsen kan besvares på PC, nettbrett og mobil, og tar 20-30 minutter å gjennomføre. Planlagt gjennomføring er 2023.

Hvorfor delta i undersøkelsen?

Når du deltar i undersøkelsen gir du viktig innsikt i hvilke helseutfordringer mennesker med nedsatt hørsel møter i dagliglivet.

Resultatene fra undersøkelsen vil også gi mennesker som er døv og hørselshemmet en mulighet til å fortelle politikere, helsearbeidere og andre om hvilke utfordringer de strever med, og hva som skal til for å bedre situasjonen.

Det er viktig at så mange som mulig deltar.

Skjemaet skal også oversettes til norsk tegnspråk. Denne versjonen vil bli spilt inn på video og lagt ved spørreskjemaet.

Temaer i spørreundersøkelsen

  • Bakgrunnsspørsmål
  • Hørsel/døvhet
  • Bruk av hjelpemidler og tolketjenester
  • Språk
  • Psykisk helse
  • Mestring
  • Mobbing
  • Alvorlige hendelser
  • Livskvalitet
  • Bruk og behov for psykiske helsetjenester

Hvem står bak undersøkelsen?

PsykHør er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse ved Oslo Universitetssykehus, Universitet i Oslo og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Prosjektgruppen består av følgende medlemmer: Psykologspesialist Beate Øhre, psykiater Hege Saltnes og professor Trond Heir.

Har du spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte Hege Saltnes på epost: salh@ous-hf.no eller mobil/SMS: 941 55 172.