PsykHør: Flere enn 800 svarte på undersøkelsen

Mann med CI-implantat bak øret sitter foran lege.

Datainnsamlingen til verdens største undersøkelsen om psykisk helse blant voksne hørselshemmede og døve er avsluttet. Svært mange tok seg tid til å svare på det omfattende spørreskjemaet «PsykHør». Det spennende arbeidet med å analysere data skal nå i gang.

Det er Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) ved Oslo universitetssykehus som står bak undersøkelsen.

– Det kribler i fingrene med å åpne datasettet og danne seg et første bilde. Vi er veldig takknemlige for at så mange som 800 personer med hørselshemming har tatt seg tid til å bidra. Vi har bevisst utformet PsykHør universelt; i en digital versjon med videoer på tegnspråk, en ren tekstversjon og en versjon trykt på papir, sier prosjektleder og seniorforsker Kathrin Steffen.

På tide med pålitelig kunnskap

Kathrin Steffen, leder for kompetanseenheten.
Seniorforsker Kathrin Steffen gleder seg til å jobbe med de mange besvarelsene i PsykHør

– Undersøkelsen vil gi viktig innsikt i det å leve med hørselshemning. Hvor mange døve og hørselshemmede som rammes av psykiske plager og lidelser, og hvor mange som ikke får den helsehjelpen de trenger, er basert på antagelser og ikke sikker kunnskap. Dette er noe PsykHør-studien skal finne ut av, fortsetter prosjektleder Steffen engasjert.

Tema som ble berørt i PsykHør er blant annet: Hørselhemming/døvhet, bruk av hjelpemidler og tolk, språk, psykisk helse, livskvalitet, mestring, mobbing, erfaringer med alvorlige hendelser og behov for psykiske helsetjenester.

Hvert svar er viktig

Prosjektet ønsker også å avdekke faktorer som påvirker hørselshemmedes psykiske helse og hverdagsliv. Denne kunnskapen vil bidra til et bedre behandlingstilbud i psykisk helsevern. Forskningen kan også gi grunnlag for bedre tilrettelegging og inkludering av døve og hørselshemmede i samfunnet.

Når forventes det svar, og hvordan skal den nye kunnskapen formidles til samfunnet?

– Vi håper å kunne presentere de første foreløpige funn til sommeren, sier Steffen. Resultatene skal på kort sikt gjøres tilgjengelig for døve og hørselshemmede via interesseorganisasjoner, for helse- og fagpersonell skal vi informere gjennom fagtidsskrifter og konferanser. NBSPH skal også holde foredrag for kommuner og ulike ressurssenter og utdanningsløp innen psykisk helsevern. Resultatene skal publiseres internasjonalt i fagfellevurderte tidsskrifter. Dette er en prosess som gjerne tar flere år, forteller Kathrin.   

Hvordan ble undersøkelsen gjennomført?

I løpet av høsten 2023 ble flere tusen medlemmer av Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Døveforbund direkte invitert til å delta i undersøkelsen. Litt senere ble undersøkelsen åpnet for alle hørselshemmede, uavhengig om de er medlemmer i organisasjoner. Deltakerne må være over 18 år og ha en grad av nedsatt hørsel. Undersøkelsen er helt anonym, og kunne besvares på PC, nettbrett og mobil. Det ble også sendt ut mange brev med papirversjon av undersøkelsen, til døve som ikke var registrert med e-postadresse.

PsykHør er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse ved Oslo Universitetssykehus, Universitet i Oslo, Hørselshemmedes landsforbund og Norges Døveforbund. Prosjektgruppen består av følgende medlemmer: Seniorforsker/prosjektleder Kathrin Steffen, spesialrådgiver Idar Hole Krogstad og psykiater/seksjonsleder Hege Saltnes.

Har du spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte Hege Saltnes på epost: salh@ous-hf.no eller mobil/SMS: 941 55 172.