Tegnspråkfadder – et nytt tilbud for og på norsk tegnspråk

NBHPs ansatte vil gjerne bli bedre i norsk tegnspråk. Tegnspråkfadderprosjektet skal være et bidrag til det.

NBHP ansetter hvert år helsepersonell som ikke kan tegnspråk. Oslo Døveforening og Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) har laget et gratis kurs til døve som vil være tegnspråkfaddere. Når du har fullført kurset og fått kursbevis, kan du søke om å være tegnspråkfadder ved NBHP og få lønn for arbeidet.

En tegnspråkfadder kommuniserer på tegnspråk med hørende nybegynnere og tar dem med til døvearenaer og gjør hørende kjent med døv kultur.

Tegnspråkfadderkurset er på 23 timer fordelt på to helger og en torsdag høsten 2017:

Uke 38: Fredag   22.9   kl 16-20. Lørdag 23.9   kl 10-16. Sted: Oslo Døveforening.

Uke 41: Fredag   13.10 kl 16-20. Lørdag 14.10 kl 10-16. Sted: NBHP, Gaustad.

Uke 42: Torsdag 19.10 kl 18-21. Sted: Oslo Døveforening.

Anne Gloslie i tegnspråkfadderprosjektet

Kursvert: Anne Gloslie

Ansvarlige for Fadderprosjektet:

  • NDF: Petter Noddeland.
  • ODF: Vidar Sæle, Niels Kristensen.
  • NBHP: Britta Barman Wold, Hege Saltnes, Rolf Piene Halvorsen.

Påmelding til Oslo Døveforening, ved Niels Kristensen: kultur@odf.no innen 15.september 2017.

Har du spørsmål, kontakt Niels Kristensen: kultur@odf.no