Å leve med tinnitus – kurs

Viser en mann som har ubehag med en lydbølge inne i hodet.
Illustrasjon: Krogstad/nbhp.no

 

Vi starter nytt kurs i mestring av tinnitus for hørselshemmede våren 2020. OBS! Kurset ble stanset på grunn av koronasituasjonen og starter opp igjen tirsdag 25. august 2020. Kurset er fullt.

Kurset er basert på teknikker fra kognitiv terapi og passer for personer som strever med følgeplager til tinnitus, som dårlig søvn, nedstemthet, stress og andre plager.

Deltagerne må være motivert for å se nærmere på egne reaksjonsmønstre og prøve ut nye strategier for å håndtere tinnitus på en mer hensiktsmessig måte.

Det legges opp til aktiv deltagelse, og det blir gitt hjemmeoppgaver som skal løses mellom samlingene.

Du trenger henvisning fra fastlege eller øre-, nese-, halslege for å kunne delta. Du må ha nedsatt hørsel for å få plass på kurset, legg ved audiogram.

Les mer om tinnitus i denne artikkelen: Tinnitus – har du lyder i hodet?

Tinnitus må også medføre noen psykiske følgeplager for deg, som søvnproblemer eller konsentrasjonsvansker. Kurset vil bli skrivetolket.

Oppstart: 10. mars 2020.

Det holdes åtte ukentlige samlinger på tirsdager kl. 12.30-15.00.

Sted: Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo. Bygg 3, 1. etg.

Pris: Du betaler egenandel på kr. 351 frem til frikortgrensen.

Mer informasjon:

E-post: nbhp@ous-hf.no

Telefon 22 02 90 30 / 951 57 782 (mobil/sms)

Du kan lese mer om oss i NBHP her.


Påmelding/henvisning sendes til:

Oslo universitetssykehus

Psykisk helsevern for voksne

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo