Ansatte ved Barne- og ungdomsenheten

Beate Schie Berntsen

Beate Schie Berntsen smiler.Psykologspesialist og enhetsleder.

Tok embetsstudiet i psykologi i Bergen, ferdig i 1990. Ble psykologspesialist med fordypning i barn og unge i 1997.

Har jobbet i Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinkker (BUP) i 16 år til sammen, i Sogndal, Askim og Follo. Har også erfaring fra PPT og habilitering (Sunnås sykehus).

Har jobbet mye individuelt med barn og unge. Bred utredningserfaring. Liker familiesamtaler og veiledning til foreldre som strever med å hjelpe barna sine.

Har sertifisering innen PMT-O (Parent Management training – Oregon). Videreutdanning i barnesakkyndighet, COS-veileder (Circle of Security),  utdannet innen traumer («Tryggere traumeterapeuter»).

Nils Ola Sande

Nils Ola sande smiler.Klinisk sosionom og familieterapeut.

Har videreutdanning i barn og unges psykiske helse, tegnspråk, fysisk aktivitet og psykisk helse, familieterapi og faglig veiledning.

Har tidligere jobbet med Arbeid med bistand (tilrettelegging for deltakelse i arbeidslivet), i barneverntjenesten og på politistasjon.

Ansatt ved NBSPH siden 2008.

Faglige interesser: Fysisk aktivitet, nettverk.

Gro Kristin Halvorsen Holseth

Kristin Holseth smiler.Overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.

Kristin Bogstad Kjærgård

Kristin B. Kjærgård smiler

Klinisk vernepleier og familieterapeut.

Har spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse. I tillegg utdanning i familieterapi, som faglig veileder og som veileder innen Circle of security-parenting (COS). Videreutdanning innen traumebehandling.

Har jobbet med døve i ulike sammenhenger i 35 år. Gikk tegnspråklinje på Ål folkehøyskole for døve og jobbet mange år på Conrad Svendsen Senter (CSS).

Var med på å starte Barne- og ungdomsenheten ved NBSPH. Ansatt ved senteret siden 2006.

Lene Randa Nielsen

Lene Randa Nielsen smiler.Klinisk sosionom og familieterapeut.

Sissel Skjetne

Sissel Skjetne, konsulent.Konsulent.

Utdannet teknisk tegner.

Har blant annet jobbet som renholder og barnehageassistent/konstituert avdelingsleder ved Ski sykehus, i husøkonomavdelingen ved Conrad Svendsen senter og i privat næringsliv.

Ansatt ved NBSPH siden 2010.