Ansatte ved Voksenenheten

Marianne Bang Hansen

Bilde av kvinne med briller som smiler. Marianne Bang Hansen er leder for voksenenheten ved NBHP.Psykolog, PhD. Leder for voksenenheten.

Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2000. Spesialist i rus og avhengighetspsykologi i 2019, Dr. grad, Universitetet i Oslo i 2012.

Bred arbeidserfaring fra rus- og avhengighetsfeltet.  Har tidligere arbeidserfaring fra alderspsykiatri.  Har forsket på ungdom og spilleavhengighet, terror og traumer, sansetap og psykisk helse. Kursleder for Norsk Psykologforenings spesialistkurs.

Faglige interesser; minoritetshelse, politisk psykologi, utviklingspsykologi, rus og avhengighetspsykologi , epidemiologi

Lone Abild Gerhardt

Lone Abild Gerhardt, psykolog ved NSHP.Psykolog.

Ferdigutdannet fra Danmarks Pædagogiske Universitet i 1995. Har toårig videreutdanning i kognitiv terapi og kurs i EMDR.

I ni år ansatt ved CFD (tidligere Center for døve) i Danmark. Deretter selvstendig næringsdrivende psykolog i tolv år.

Opptatt av prosesser i det terapeutiske arbeidet.

Interessert i positiv psykologi og innovasjon. Begynte ved NBSPH i 2016.

Henrik Strøm-Roum

Henrik Strøm-Roum står og smilerOverlege og spesialist i psykiatri.

Studerte medisin i Krakow. Ferdig lege i 2002. Lege ved Øre/Nese/Hals avdelingen i Gjøvik 2004-2006. Jobbet ved CI-teamet på Rikshospitalet 2006-2013. Spesialisering i psykiatri ved Psykiatrisk avdeling Blakstad og Diakonhjemmet Vinderen.

Erfaring fra forskning innen hørselsfeltet og har også undervist som universitetslektor.

Henrik er spesielt interessert i utredning og oppfølging av pasienter over tid.

Marie Haavik

Bilde av psykolog Marie Haavik ved voksenenhetenPsykolog.

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2002.

Har bred erfaring med behandling og undervisning på vold- og traumefeltet, og med psykisk helsevern for barn, ungdom og voksne.

Marie lærte tegnspråk første gangen da hun var assistent ved Skådalen barnehage.

Hun er spesielt interessert i tilknytningspsykologi, funksjons- og utviklingshemming, og hvordan ta vare på hjelpere.

Therese Holand

Sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid og kognitiv terapi.

Erfaring fra arbeid med døve og døvblinde ved Signo Conrad Svendsen senter, og har jobbet på NBSPH siden 2012. Barneansvarlig på voksenenheten.

Gudrun Jordheim

Gudrun Jordheim, sosionom.

Sosionom.