Kurs i mestring av tinnitus for hørselshemmede

Kurset er basert på teknikker fra kognitiv terapi.

Det legges opp til aktiv deltagelse, og det blir gitt hjemmeoppgaver som skal løses mellom samlingene.

Du trenger henvisning fra fastlege eller øre-, nese-, halslege for å kunne delta. Du må ha nedsatt hørsel, legg ved audiogram. Tinnitus må også medføre noen psykiske følgeplager for deg, f.eks. søvnproblemer eller konsentrasjonsvansker. Kurset vil bli skrivetolket.

Oppstart: Kurs arrangeres hvert semester. Det holdes åtte ukentlige samlinger à to timer. Henvisninger mottas fortløpende.

Sted: Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, bygg 3, 1. etg.

Pris: Egenandel på kr. 351 frem til frikort (2258,- NOK i 2018).

Mer informasjon: nbhp@ous-hf.no eller telefon 22 92 35 02 / 951 57 782 (mobil/sms)

Påmelding/henvisning sendes til:

Oslo universitetssykehus
Psykisk helsevern for voksne
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo