Illustrasjonsbilde av en som utfører en test.

Gjev pris til NSHP-psykolog

Tildeles Bjørn Christiansens minnepris av Norsk psykologforening.

Norsk psykologforening har tildelt Knut-Petter Sætre Langlo ved Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP) og Ragna Erdal-Aase ved BUP Søndre Nordstrand Bjørn Christiansens minnepris for 2016.

Prisen deles ut hvert år til særlig betydningsfulle faglige bidrag publisert i Tidsskrift for norsk psykologforening.

Knut-Petter Sætre Langlo og Ragna Erdal-Aase får prisen for sin artikkel «Testing av tegnspråklig døve med California Verbal Learning Test-II», som ble publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening, 52 (10), s. 863-871.

Artikkelen kan leses her:

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php…

Bjørn Christiansen (1927-1987) var professor i psykologi ved Universitetet i Bergen og en av drivkreftene bak opprettelsen av det psykologiske embetsstudium i Bergen. Han ledet utbyggingen av et allsidig psykologisk institutt, senere det første psykologiske fakultet i Norge. Christiansen studerte emner innen personlighetspsykologi, fysiologisk psykologi og sosialpsykologi, og utgav blant annet «Attitudes Towards Foreign Affairs as a Function of Personality» (1960) og «Thus Speaks the Body» (1963).

(Kilde: Store norske leksikon)