Bilde av Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP)

Får en million til å etablere lavterskeltilbud på Gaustad

NSHP og Oslo kommune skal etablere et lavterskeltilbud for hørselshemmede, døve og døvblinde med psykiske helseplager.

Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP) har sammen med Rådgivningskontoret for syn og hørsel i Oslo kommune blitt tildelt én million kroner i støtte over 1,5 år til etablering av et lavterskeltilbud for hørselshemmede, døve og døvblinde med psykiske helseplager.

Det er Samarbeidsutvalget i Helseetaten i Oslo kommune som har bevilget støtten, gjennom potten som er avsatt til samhandlingstiltak for 2016.Lavterskeltilbudet skal opprettes i NSHPs eksisterende lokaler på Gaustad sykehus. Tanken er å ha en dag/ettermiddag i uken med ”drop-in”-tilbud hvor personer i målgruppen kan komme innom med hverdagsproblemer eller andre vansker.

NSHP og Rådgivningskontoret ønsker å tilby hørselshemmede, døve og døvblinde personer med psykiske helsevansker rask hjelp og behandling, og ønsker å prøve ut en tjeneste hvor man kan henvende seg direkte uten henvisning, venting og lang saksbehandlingstid. Vi ser for oss en tjeneste som kan oppsøkes av brukere uten betalingsevne og som kan tilby tidlige og adekvate tiltak, samt være en ”los” videre i systemet. Tilbudet har forebygging av mer alvorlig psykisk lidelse som mål.

Prosjektet vil bli organisert på NSHP. For å igangsette og lede arbeidet gjennom prosjektperioden, vil vi ansette en prosjektleder i 50% stilling i halvannet år. Utover prosjektleder vil sosionom, psykolog, kommunikasjonsrådgiver og psykiater fra NSHP, samt allmennlege, helsesøster og rådgiver fra Rådgivningskontoret inngå i tjenestetilbudet.

Informasjon om tilbudet skal spres gjennom brukerorganisasjonene og via sosiale medier. Det er ønskelig å nå nye grupper som har liten kontakt med tjenestene fra tidligere.

Vi vil også arrangere minikurs hvor fokus skal være helserelaterte tema: kosthold, trening, samt undervisning om psykisk helse, forebygging og de vanligste fysiske og psykiske lidelsene.

I tillegg vil vi være tilstede på helsestasjon for ungdom på videregående skole hvor hørselshemmede, døve og døvblinde er elever. I tillegg til helsesøster vil tilbudet suppleres med personell fra NSHP.

Det finnes rådgivningskontorer for hørselshemmede i flere norske byer. Hvis vårt lavterskeltilbud blir vellykket, vil det kunne brukes som modell for å utvikle lignende tjenester i andre byer.

En utvidet ungdomshelsestasjon kan også tenkes brukt som modell i andre større byer.

«Samarbeidet med kommunale tjenester vil utvikle kompetanse i begge tjenestenivåene. Søknaden fremstår som solid og viktig for den aktuelle målgruppen, og det sannsynliggjøres at prosjektet vil implementeres i drift», fastslår Helseetatens samarbeidsutvalg i sitt svar på NSHP og Rådgivningskontorets prosjektsøknad.