Karakteristisk murbygning på Gaustad sykehus, vår, blå himmel.

Velkommen til NBHP

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse gir tilbud om psykisk helsehjelp til hørselshemmede, døve og døvblinde.

Se tegnspråkversjonen

Velkommen til nettsidene til Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP).

NBHP er et landsdekkende behandlingstilbud for personer med kombinasjonen nedsatt hørsel og psykisk lidelse.

Mange sider har et ikon med teksten «Se tegnspråkversjonen». Klikk på ikonet for informasjon på norsk tegnspråk.

NBHPs målsetting er å sikre hørselshemmede, døve og døvblinde et like godt tilbud innen psykisk helsevern som den øvrige befolkningen.

Senteret åpnet i 2008 og ligger på Gaustad sykehus i Oslo.

Tjenesten består av en barne- og ungdomsenhet, en voksenenhet og en kompetanseenhet som driver med forskning og fagutvikling.

NBHP er en del av Oslo Universitetssykehus HF, et helseforetak som eies av Helse Sør-Øst. Sykehuset er landets største, med mer enn 20.000 ansatte.

NBHP samarbeider med regionsentrene i Bergen, Trondheim og Tromsø, som tilbyr behandling i sine respektive regioner. I helseregionen Sør-Øst er det NBHP som har behandlingsansvaret.

NBHP ledes av overlege og psykiater Hege Saltnes.

Les mer om behandlingstilbudet ved NBHP, forskningen som foregår her og behandlingstjenestens historie ved å klikke deg rundt på nettsidene.