Kurs i mestring av hørselstap

Nytt kurs i mestring av hørselstap har planlagt oppstart tirsdag den 4. september 2018, kl. 13-15.

Målgruppe: Personer med moderate hørselstap som strever med tilpasningsvansker og stress knyttet til sitt hørselstap.

Kurset går over 8 uker, med ukentlig oppmøte. Kurset holdes etter prinsipper i kogntiv atferdsterapi. Deltakere må forplikte seg til å gjennomføre hjemmeoppgaver mellom kursdagene.

Antall deltakere: Max 8 personer.

Det er fremdeles noen få ledige plasser igjen.

Sted: Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, bygg 3, 1. etg.

Pris: Egenandel på kr. 351 frem til frikortgrensen på 2258 kr.

Mer informasjon: nbhp@ous-hf.no eller telefon 22 92 35 02 / 951 57 782 (mobil/sms)

Du må få henvisning fra lege eller psykolog. Deltakere kommer til inntakssamtale før kurset starter, for å vurdere om dette er et hensiktsmessig tiltak.

Påmelding/henvisning sendes til:

Oslo universitetssykehus
Psykisk helsevern for voksne
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo