Vanlige bekymringer og strev – eller psykisk lidelse?

Kvinne ser tankefullt ut av vindu
Foto:Krogstad/nbhp.no

Det har vært mye snakk om psykisk sykdom og helse de siste årene. Det er viktig å skille mellom de vanlige reaksjonene vi får av belastninger i hverdagen og det å ha en psykisk lidelse. Særlig nå i koronasituasjonen.

Dagliglivet inneholder utfordringer som vi takler på ulike måter. Følelsene svinger – vi blir glade, sinte, lei oss, begeistret, triste, skamfulle. Det går vanligvis greit, så lenge vi fungerer på jobb, skole og med de menneskene vi har rundt oss. Dette er vanlige opplevelser i livet, det kan gå litt opp og ned.

God psykisk helse betyr at vi kan håndtere de normale påkjenningene i dagliglivet, at vi kan arbeide og gi et bidrag til samfunnet. Det vi har opplevd de siste ukene kan ikke kalles normale påkjenninger i dagliglivet, det er uvanlige påkjenninger som krever noe ekstra av oss.

Hva er vanlige reaksjoner på motgang?

Alle kan ha det vanskelig i perioder, en føler seg alene, trist, nedstemt, noen kan ha konsentrasjonsvansker.

Mange av oss blir bekymret for økonomi og jobb. Å være trist eller å frykte for framtida kan alle kjenne på en gang i blant. I ulike situasjoner gjennom livet kan vi føle uro, få vondt i magen eller slite med å sove. Fordi vi har så mye å tenke på som vi strever med å finne svar på. Nå for tiden kan vi bli redde for å bli syke. Dette kan utløse mindre eller større reaksjoner. Det viktigste vi kan gjøre nå er å vaske hender og holde avstand til andre.

Det vi kaller vanlige vansker kan være slikt som å slite med selvtilliten, av og til føle seg utilstrekkelig eller slite med følelse av mindreverdighet. Å sove dårlig av og til, eller ha problemer med å konsentrere seg fordi det er andre ting som fyller tankene. Det kan være stress, ha lite energi, oppleve kommunikasjonsvansker, være trist, føle seg alene.

Noe som er viktig for at vanlige vansker ikke skal utvikle seg til psykiske lidelser, er å snakke med venner, ta i mot hjelp og råd, klare å løse problemer og gjøre endringer når noe forandrer seg. Vi må være tålmodige, få nok søvn og mat.

Hva kan være tegn på at den psykiske helsen svikter?

Det kan være når vi blir overveldet av følelser. «Jeg er ikke verdt noe.  Alt er meningsløst, ingen har bruk for meg. Eller – Jeg får ikke til noe, jeg hører ikke til noe sted. Jeg tør ingenting mer, jeg er alltid redd.  Jeg har ingen å dele tankene og følelsene mine med. Det er ingen som bryr seg om meg.»

Livet går opp og ned. Noen ganger blir tankene og følelsene for vonde og vanskelige. Vi stivner i gamle mønster, og finner ingen vei ut av problemene. Kanskje du har blitt mobbet, kanskje foreldrene dine krangler mye, kanskje du føler deg veldig ensom, eller det har skjedd noe fælt.

Det kan være tegn på psykisk lidelse når du på grunn av tunge tanker eller angst ikke klarer å stå opp om morgenen for å gå på jobb eller skole. Om du slutter å spise, ikke får sove om natta, snur døgnet, eller du blir så mistenksom at du ikke stoler på andre lenger og ikke tør å møte folk.

Når de utfordringene du møter er så overveldende at du ikke klarer å håndtere dem slik du pleier og det går utover din daglige funksjon – da kan det være en psykisk lidelse. Hvis disse belastningene varer over tid, og du merker at de vonde tankene og følelsene går utover det du gjør til daglig, skal du oppsøke hjelp. Det finnes hjelp, du trenger ikke å streve med alt alene.

De vanligste psykiske lidelsene blant voksne er depresjon, rusavhengighet og angst.

Frykt og redsel hjelper oss å overleve, både som art og som individer. Men blir angsten langvarig og hindrer oss i hverdagens gjøremål, kan vi ha utviklet en angstlidelse som trenger behandling.  (Se egen tekst om angst.)

Depresjon gir både kroppslige og psykiske symptomer, og er noe annet enn den sorgen og tristheten vi alle opplever i løpet av livet. Det er normalt å være trist fra tid til annen. Det er også normalt å føle sorg når vi har mistet noe eller noen vi er glad i. Depresjon er ikke å være normalt trist, men en psykisk lidelse hvor vi kjenner at vi er konstant trist og mangler energi. Dette går ut over hvordan vi fungerer i hverdagen. Styrken varierer fra milde symptomer til alvorlige. Eksempler på kroppslige symptomer kan være smerter og utmattelse. Psykiske symptomer kan være negativ tenkning og følelse av håpløshet. Tre av fire som har depresjon har også angstproblemer.

Hva har mat, shopping, narkotika, jobb og trening til felles? Jo, de er alle eksempler på ting man kan bli avhengig av. Det kan kalles avhengighet når en person for eksempel drikker alkohol til feil tid, på feil sted eller i for store mengder. Det kan bety at personen har mistet kontrollen. At det begynner å gå ut over andre aktiviteter som jobb eller skole, forholdet til andre og nødvendige behov som for eksempel søvn.

Forskning viser at det ikke er stadig flere voksne mennesker som får psykiske lidelse. Men det er en økning i andelen unge jenter som selv opplever psykiske plager og som vil ha hjelp fra helsetjenesten for sine plager.

Det finnes hjelp

Vi vet at mange døve og hørselshemmede er utsatt for større belastninger i dagliglivet enn andre, spesielt i forhold til språk, kommunikasjon og tilgang på informasjon. Vi vet at noen årsaker til hørselstap også kan være årsak til andre vansker. For noen døve kan det være vanskelig å få god og nødvendig tilgang til helseinformasjon, og mange hørselshemmede og døve rapporterer mye slitenhet og stress knyttet til å fungere i «en hørende verden». Kombinasjoner av disse forholdene og andre belastninger i livet kan føre til psykisk plage eller lidelse, og da skal en oppsøke hjelp og behandling.

Om du eller noen du kjenner viser tegn på psykisk lidelse skal dere søke hjelp. Å leve med psykisk lidelse over lang tid gir nedsatt livskvalitet og evne til å klare seg.

 Artiklene er inspirert av psykologforeningen.no, kognitiv.no og boken ”Hjernen er stjernen” av Kaja Nordengen