Kvalitetsregister

NBSPH startet i 2023 å registrere alle pasienter i et eget kvalitetsregister. Dette brukes til forbedring av tjenestens tilbud og behandling. Dersom pasienten samtykker, kan registeret også brukes til forskning. Blant det som måles er livskvalitet, pasientrapportert tilfredshet og andre endringer i løpet av behandlingsforløpet.

Gode samtaler i sommer

Du ser Trine i tre utgaver sitte rundt et bord. Teksten er "Gode regler for alle".
Det er ferietid. For mange betyr det grilling, familietid og samtaler rundt kjøkkenbordet eller på verandaen. Det kan være vanskelig å henge med på praten. Så hvordan inkluderer vi alle, med eller uten sansetap?

Les mer Gode samtaler i sommer

Hva slags hjelp kan barn og unge med sansetap få når de opplever psykiske vansker?

Alle kan få psykiske vansker eller lidelser gjennom livet. Mennesker med sansetap kan likevel ha en ekstra sårbarhet for psykisk uhelse. Hverdag, skole og aktiviteter kan være strevsomt når du ser eller hører lite eller ingenting. Men hvordan foregår egentlig behandlingen du kan få ved NBSPH? Les mer Hva slags hjelp kan barn og unge med sansetap få når de opplever psykiske vansker?

Det psykiske helsetilbudet til syns- og hørselshemmede barn og unge er for lite kjent

Mannlig terapeut snakker med barn på et lekerom.
Foto: nbhp.no

Å leve med hørsels- eller synshemming i oppveksten kan være utfordrende. Det er viktig å fange opp og støtte barn og unge som opplever psykiske vansker tidlig. Hvordan gjør vi det? Les mer Det psykiske helsetilbudet til syns- og hørselshemmede barn og unge er for lite kjent

Noen spørsmål om tilbudet til synshemmede – med svar

Hvem kan få behandling hos oss?

For å få behandling hos NBHP må du ha et en psykisk lidelse. Vi skal gi et tilbud til både barn, unge og voksne.

Nærpersoner til synshemmede som foreldre, barn, partnere og ektefeller kan ha behov for veiledning eller behandling for tilstander som er relatert til konsekvenser av synshemming. Disse nærpersonene kan også få et tilbud ved den nasjonale tjenesten.

NBHP tilbyr utredning, diagnostisering og poliklinisk behandling i samarbeid med lokale og regionale tjenester rundt brukerne. Det vil si at pasienter som for eksempel er i behandling ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS) også kan be om henvisning til NBHP. Vi samarbeider med og gir råd til de lokale behandlerne.

Hvor lang ventetid er det før behandling?

Det er litt vanskelig å si før tilbudet er i gang. Tradisjonelt har NBHP ikke lang ventetid. De fleste får et behandlingstilbud innen 30 dager.

Hvem kan henvise meg – og hvordan?

Leger, psykologer og barnevernstjenesten kan henvise pasienter til NBHP. Her står det mer om henvisningskriteriene og framgangsmåte for de som skal henvise.

Kan jeg få behandling hos NBHP samtidig med behandling på distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller annen institusjon?

Ja, vi samarbeider og er en faglig støtte for det lokale behandlingstilbudet. 

Hvor lenge kan jeg få være i behandling hos dere?

Et normalt behandlingsløp varer i 3-6 måneder. Men det avhenger av tilstanden til pasienten. Noen kan ha behov for mer langvarig oppfølging og behandling.

Hva koster det å motta behandling fra NBHP?

I 2021 betaler voksne pasienter en egenandel på kr. 345,- per gang, opp til frikortgrensen på 2460 kroner.

Barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling betaler ingen egenandel.