Kvalitetsregister

NBSPH startet i 2023 å registrere alle pasienter i et eget kvalitetsregister. Dette brukes til forbedring av tjenestens tilbud og behandling. Dersom pasienten samtykker, kan registeret også brukes til forskning. Blant det som måles er livskvalitet, pasientrapportert tilfredshet og andre endringer i løpet av behandlingsforløpet.