Illustrasjon av fortvilet person ved skrivebord, tunge tankebobler viser klokke, kalender og mørke.

Å leve med ADHD

To til tre prosent av unge voksne antas å leve med tilstanden ADHD. Det er en tilstand som innebærer vansker med konsentrasjon, uro og/eller impulsivitet. I vinter samler NBSPH både pasienter og nærpersoner for å jobbe med hvordan å håndtere utfordringene i hverdagen.

«Kurset er tuftet på en grunnholdning som fokuserer mer på muligheter enn vanskeligheter. En overordnet målsetting er å formidle håp og styrke kursdeltakernes tro på egen evne til å oppnå ønskede endringer. Det å være i en gruppe kan bli en viktig støtte til å håndtere egne utfordringer og lære av hverandre.»

Det forteller Mari Ødegård Gjerland, vernepleier ved Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse. Sammen med psykologspesialistene Siri Fossan Viken og Lone Abild Gerhardt har hun gjennomført de første av åtte samlinger for hørselshemmede deltakere utover vinteren. Dette baseres på modellen PEGASUS, som er et psykoedukativt gruppebasert program for voksne med ADHD og deres nærmeste pårørende.

Kunnskap kan være god behandling

«Psykoedukasjon» er egentlig et fint ord for å bli kjent med sin egen sykdom og hvordan den påvirker deg. Deltakerne på kurset og personene rundt dem lærer å hjelpe seg selv, blant annet ved å kjenne igjen symptomer tidlig, forebygge tilbakefall og aktivt fremme egen helse.

Programmet tilbys i spesialisthelsetjenesten. Deltakerne må altså ha pasient-status for å få tilbudet om dette kurset, som holdes hvert år hos NBSPH. Flere andre institusjoner tilbyr også slike PEGASUS-kurs. Den grunnleggende ideen bak en psykoedukativ tilnærming er at evnen til å mestre øker med god kunnskap om sykdom eller tilstand. Du kan lese mer om hvordan personer med hørsels- og synshemming kan bli henvist til NBSPH her.

«I løpet av de åtte samlingene ønsker vi å øke kunnskapen om ADHD og bidra til gode strategier i hverdagen. Dette kan lette håndteringen av ADHD-relaterte problemer. I et kurs kan en også få økt forståelsen for egen samt situasjonen til de andre kursdeltakere. For nærpersoner er det viktig å få mer innblikk i hvordan det kan være å leve med ADHD» forteller Gjerland videre.

Hva er ADHD?

Personer med ADHD kan rapportere om lavere livskvalitet. Symptomene starter tidlig i barneårene og vedvarer ofte inn i ungdomsalderen og voksenlivet. Det er ikke en tilstand som kan kureres helt, men man kan leve gode liv med tilgang til verktøy som kan brukes for å lette håndteringen av hverdagen, styrke egen mestring og øke den opplevde livskvaliteten. Med alderen modnes nervesystemet, og funksjonsvanskene kan avta.

Dette er symptomer som er knyttet til ADHD:

Vansker med oppmerksomhet eller konsentrasjon

 • Vansker med å få med seg detaljer
 • Vansker med å opprettholde oppmerksomhet og konsentrasjon over tid
 • Vansker med å få med seg hva som blir sagt
 • Vansker med å følge instrukser 
 • Organisering, planlegging og tilrettelegging av aktiviteter kan være vanskelig
 • Oppgaver som krever konsentrasjon og oppmerksomhet unngås
 • Mister stadig ting som er nødvendig for å gjennomføre oppgaver
 • Blir lett distrahert av ytre omstendigheter
 • Kan være glemsom i forbindelse med dagliglivets aktiviteter

Vansker med hyperaktivitet

 • Småuro i hender og føtter
 • Forlater plassen sin, løper istedetfor å gå
 • Klatrer omkring på utilpasset måte
 • Vansker med å være stille
 • Stor motorisk (knyttet til bevegelse) aktivitet som ikke lar seg styre

Vansker med impulsivitet

 • Svarer før spørsmålet er avsluttet
 • Vansker med å vente på tur
 • Tendens til å avbryte, kan fremstå som utlåmodig
 • Snakker mye uten tanke på hva som passer seg i situasjonen

Les mer om symptomer og tegn ved ADHD

Kilde: nhi.no