Noen spørsmål om tilbudet til synshemmede – med svar

Hvem kan få behandling hos oss?

For å få behandling hos NBHP må du ha et en psykisk lidelse. Vi skal gi et tilbud til både barn, unge og voksne.

Nærpersoner til synshemmede som foreldre, barn, partnere og ektefeller kan ha behov for veiledning eller behandling for tilstander som er relatert til konsekvenser av synshemming. Disse nærpersonene kan også få et tilbud ved den nasjonale tjenesten.

NBHP tilbyr utredning, diagnostisering og poliklinisk behandling i samarbeid med lokale og regionale tjenester rundt brukerne. Det vil si at pasienter som for eksempel er i behandling ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS) også kan be om henvisning til NBHP. Vi samarbeider med og gir råd til de lokale behandlerne.

Hvor lang ventetid er det før behandling?

Det er litt vanskelig å si før tilbudet er i gang. Tradisjonelt har NBHP ikke lang ventetid. De fleste får et behandlingstilbud innen 30 dager.

Hvem kan henvise meg – og hvordan?

Leger, psykologer og barnevernstjenesten kan henvise pasienter til NBHP. Her står det mer om henvisningskriteriene og framgangsmåte for de som skal henvise.

Kan jeg få behandling hos NBHP samtidig med behandling på distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller annen institusjon?

Ja, vi samarbeider og er en faglig støtte for det lokale behandlingstilbudet. 

Hvor lenge kan jeg få være i behandling hos dere?

Et normalt behandlingsløp varer i 3-6 måneder. Men det avhenger av tilstanden til pasienten. Noen kan ha behov for mer langvarig oppfølging og behandling.

Hva koster det å motta behandling fra NBHP?

I 2021 betaler voksne pasienter en egenandel på kr. 345,- per gang, opp til frikortgrensen på 2460 kroner.

Barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling betaler ingen egenandel.