Nedsatt hørsel – et usynlig folkehelseproblem

Forsker har utviklet kognitivt terapiprogram for å motvirke hørselsrelatert stress og utmattelse.

Les mer Nedsatt hørsel – et usynlig folkehelseproblem