Knut-Petter Sætre Langlo og Ragna Erdal-Aase, mottakere av Bjørn Christiansens minnepris, oktober 2016.

– Viktig at tegnspråklige får lik rett til utredning

NSHP-psykolog tildelt Bjørn Christiansens minnepris for sitt bidrag til likeverdige helsetjenester for alle.

Psykologspesialist Knut-Petter Sætre Langlo ved Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP) mottok torsdag kveld Bjørn Christiansens minnepris i under en seremoni i Gamle Logen i Oslo. Prisen deles ut hvert år til særlig betydningsfulle faglige bidrag publisert i Tidsskrift for norsk psykologforening.

Sætre Langlo mottok sammen med Ragna Erdal-Aase prisen for sin artikkel «Testing av tegnspråklig døve med California Verbal Learning Test-II», som ble publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening i oktober 2015. Erdal-Aase er psykolog ved BUP Søndre Nordstrand.

Artikkelen handler om arbeidet med å oversette, normere og standardisere den mye brukte hukommelsestesten California Verbal Learning Test-II til norsk tegnspråk. Det bidrar til at tegnspråklig døve kan få samme nevropsykologiske utredning som befolkningen forøvrig.

– Prismottakerne har lagt ned et betydelig arbeid for å standardisere testen. Slik får artikkelen stor samfunnsmessig betydning, ved å være et vesentlig bidrag til målet om å tilby likeverdige helsetjenester til alle pasientgrupper, sa sjefredaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Bjørnar Olsen, på vegne av juryen under prisoverrekkelsen torsdag kveld.

Fra tildelingen av Bjørn Christiansens minnepris i Gamle Logen i Oslo torsdag kveld, bilde av salen med publikum.
Fra tildelingen av Bjørn Christiansens minnepris i Gamle Logen i Oslo torsdag kveld.

– Det er å håpe at prisen vil bidra til økt interesse for standardisering og normering av nevropsykologiske tester for ulike minoritetsgrupper. Det handler om at alle skal få tilgang til gode tjenester uansett hvor i helsevernet man er, og det synes vi fortjener en pris, fortsatte han.

Knut-Petter Sætre Langlo la selv vekt på dette i sin takketale.

– Jeg glad for at det blir lagt merke til når vi forsøker å gjøre et løft for en språklig minoritet i Norge, nemlig døve tegnspråkbrukere. Det er viktig at de får lik rett til utredning som andre, sa han.

Han illustrerte med et eksempel som er nærliggende for mange:

– Du kan tenke deg selv, hvis du hadde hatt en mor som var døv. Hun har blitt eldre, og den siste tiden synes du at hun har begynt å surre mer enn tidligere. Du bestiller time hos legen, som gjør en screening for demens. I beste fall innser legen at han ikke kan tolke resultatene, siden han ikke vet hvor lett eller vanskelig oppgaven er når den anvendes på tegnspråklige. I verste fall tolker han resultatene uansett, med stor mulighet for å tolke feil. Dette prosjektet er en begynnelse på å standardisere nevropsykologiske tester for tegnspråklige, sier Sætre Langlo.

Knut-Petter Sætre Langlo mottar Bjørn Christiansens minnepris.
Knut-Petter Sætre Langlo mottar Bjørn Christiansens minnepris.

Generalsekretær Bjørn Kristiansen i Norges Døveforbund var også blant gratulantene, og trakk i sin tale frem prosjektets betydning for norsk tegnspråk og tegnspråkbrukere.

– Norges Døveforbund ønsker å gi dere anerkjennelse for arbeidet med å utvikle en versjon av denne testen for norske døve, og gratulere dere med prisen. I 2008 kom Stortingsmelding 35 – Mål og meining. Den fastslår at tegnspråk er et fullverdig språk på lik linje med andre språk, og at norsk tegnspråk og døves kultur er en del av den norske kulturarven. Prosjektet deres bidrar til å støtte opp under dette, sa Kristiansen.

– Vi vil takke for at dere har bidratt til å synliggjøre norsk tegnspråk og heve språkets status. Og takk til Norsk psykologforening for at dere har tildelt dette prosjektet minneprisen, fortsatte han.

Fra prisoverrekkelsen i Gamle Logen i Oslo. Generalsekretær i Norges Døveforbund, Bjørn Kristiansen, samtaler med NSHP-leder Hege Saltnes (med ryggen til).
Generalsekretær i Norges Døveforbund, Bjørn Kristiansen, i samtale med NSHP-leder Hege Saltnes.

Hege Saltnes, leder for Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP), uttrykte stolthet og glede over tildelingen, og sa hun håper på mer nyskapende forskning fra prisvinnerne fremover.

– Det er lite forskning på vårt felt, og særlig på det området dere har begitt dere inn på. Jeg er utrolig stolt over at artikkelen har fått den anerkjennelsen den har fått nå. NSHP er en nasjonal behandlingstjeneste, og skal i tillegg til å behandle pasienter, drive med fagutvikling og forskning. Jeg håper dere fortsetter å bruke kreativiteten og den innovative evnen deres til å finne løsninger når det trengs forskning på dette feltet, sa Saltnes.

Både hun og Sætre Langlo vektla det at prisvinnerne har jobbet klinisk med pasienter parallelt med forskningsprosjektet, som en fordel. Dette ble også trukket frem av juryen.

– Nærheten til klinikken gjør at forskningen svarer på spørsmål og behov klinikerne har, og fører i dette tilfellet frem til verktøy som trengs i det daglige arbeidet, sa sjefredaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Bjørnar Olsen.

Artisten Maria Due spilte under prisoverrekkelsen. Tekstene hennes ble tolket til tegnspråk.
Artisten Maria Due spilte under prisoverrekkelsen. Tekstene hennes ble tolket til tegnspråk.

I sin tale trakk Sætre Langlo frem en rekke personer som han ønsket å takke:

– Vi vil takke mødrene våre. Uten dem hadde vi ikke vært her. Vi vil også takke Norsk psykologforening og Tidsskrift for Norsk psykologforening. Norges Døveforbund, som inkluderte prosjektet i sine søknader, og som vi samarbeidet godt med underveis. Extrastiftelsen, som ga oss midler til å jobbe med prosjektet. Arbeidsgiverne våre, NSHP og Signo Conrad Svendsen senter, som ga oss tid til å jobbe med prosjektet. Hanne Urnes og Anita Puhr, som var med i oppstarten av prosjektet. Veilederne, Kjetil Sundet og Jens Egeland. Ole Bosnes, Jude Nichlas og Kate Williams, for psykologfaglige innspill. Beata Slowikowska, Britta Barman Wold og Siri Gjellan, for hjelpen med tegnspråklig utforming av testen.

Priskomiteen bestod av sjefredaktør Bjørnar Olsen i Tidsskrift for Norsk Psykologforening og fagredaktørene Ida K. Holth og Peder Kjøs, samt tidsskriftets redaksjonsråd: Joar Halvorsen, Marianne Hansen og Catharina Wang.

Tekst og foto: Anders B. Bisgaard, kommunikasjonsrådgiver ved NSHP
E-post: andbis@ous-hf.no