Vi lanserer tegnspråklige nettsider

Viktig informasjon om NBHP og vårt tilbud er nå tilgjengelig på norsk tegnspråk.

Ifølge Norges Døveforbund fins det omkring 5000 døve tegnspråkbrukere i Norge. De tilhører en viktig målgruppe for oss ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP). NBHPs forløper var Døveavdelingen ved Gaustad sykehus, som ble startet for å sikre døve et fullverdig tilbud innen psykisk helsevern. I dag er vårt polikliniske tilbud også rettet mot personer med nedsatt hørsel, men som ikke er døve, og mot personer med dobbelt sansetap (døvblindhet). Behandling av døve, på døves premisser, er fortsatt sentralt i vårt mandat. Blant våre ansatte finnes både tegnspråklige døve og hørende som er gode i tegnspråk. Det er viktig for oss å informere om vårt tilbud på døves foretrukne språk, slik at de som trenger det kan få vår hjelp. Nå kan vi endelig det!

Rundt på nettsidene våre vil du se ikoner som ser slik ut:

Se tegnspråkversjonen

Klikk på ikonet, og et vindu med en video dukker opp. Du kan spille av videoen i denne størrelsen, eller klikke på de fire pilene nederst i høyre hjørne for å forstørre. Du kan også spole frem og tilbake i videoen.

Å oversette fra skriftlig norsk til norsk tegnspråk, er en arbeidskrevende prosess. Akkurat som når man oversetter mellom andre språk. Ord og tegn har sjelden nøyaktig samme betydning på to språk, og man må i mange tilfeller diskutere seg fram til hva som er den beste og mest dekkende oversettelsen. Vi arbeidet med dette i hele fjor høst, og avsluttet prosessen med innspilling hos SignoRycon i slutten av november. Like før nyttår publiserte vi videoene.

Da vi begynte å sysle med planene om en tegnspråklig nettside, var vi opptatt av å finne en person som både kunne oversette og tegne i videoene. Vi ønsket oss en døv fagperson med tegnspråk som førstespråk. Vi var heldige og fikk ja fra Unni Helland, som jobber i Statped. Helland har lang erfaring som oversetter, og som tegnspråkaktør i Norsk tegnordbok og ulike læringsressurser, blant annet TegnStart-serien.

Vi sendte tekstene vi ville ha oversatt til Helland. Hun oversatte til norsk tegnspråk og spilte inn utkast ved hjelp av webkamera. Utkastene ble delt med en arbeidsgruppe ved NBHP, som ga tilbakemelding på et møte i oktober. Arbeidsgruppa bestod av av aktivitør og tegnspråklærer Britta Barman Wold, spesialrådgiver i tegnspråk Rolf Piene Halvorsen, tegnspråktolk Mariann Eidberg og kommunikasjonsrådgiver Anders B. Bisgaard (prosjektleder for oversettelsesarbeidet).

Helland tok med seg innspillene fra gruppa og lagde nye videoutkast. De ble delt med gruppa, som ga nye innspill. Gjennom samarbeidet oppstod mange spennende diskusjoner. Hvordan er egentlig håndstillingen i tegnet for ”COS” (Circle of Security)? Hva er riktige tegn for ”traume” og ”nevropsykologi”? Som på alle andre språk, brukes ulike former om hverandre. Etter grundig diskusjon mellom kompetente fagpersoner og språkbrukere, tror og håper vi at vi har gjort gode valg.

Unni Helland i studioet til SignoRycon i november 2016.
Innspilling: Unni Helland i studioet til SignoRycon i november 2016. Britta Barman Wold og Rolf Piene Halvorsen fra NBHP følger med. Karl-Arne Sjøhaug trekker i spakene. Foto: Anders B. Bisgaard, NBHP.

I slutten av november var det tid for innspilling. Det skjedde i tegnspråkstudioet til SignoRycon på Ryen, med Karl-Arne Sjøhaug bak spakene. Unni Helland gjorde en god jobb med det skarpe studiolyset i øynene, så det ble ikke nødvendig med mange tagninger. Videoene ble publisert på våre nettsider i romjula, så alt lå klart da nyttårsrakettene ønsket 2017 velkommen. De første januardagene ble brukt til å kvalitetssikre innholdet. Videoene er lagt ut på nettsidene via publiseringsplattformen Vimeo (tilsvarende Youtube) og kan også sees der.

Vi er stolte over endelig å kunne tilby fullverdig informasjon om NBHP – vårt behandlingstilbud, vår forskning og vår historie – på tegnspråk. Vi håper informasjonen vil være til nytte for mange, og at videoene vil bli brukt. Fortell gjerne de som kan ha nytte av denne tegnspråklige informasjonen, at den finnes!

Av Anders B. Bisgaard, kommunikasjonsrådgiver ved NBHP.