Arkeologisk Museum i Stavanger

Hørsel og psykisk helse på dagsorden i Stavanger

Fagfolk fra NBHP blir å treffe på åpent møte i Hørselshemmedes Landsforbund 22. februar.

For å gjøre tilbudet vårt bedre kjent for målgruppene våre, har Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) lagt ut på noe vi har gitt navnet «Turné 2016-17». Idéen er å reise til steder hvor vi vet det er mange hørselshemmede, døve og døvblinde. Et kriterium er i tillegg at stedene ligger langt unna regionsentrene for hørsel og psykisk helse i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Første stopp på turnéen var Bodø, som vi besøkte i november. Her hadde vi en rekke møter med fagfolk som vi synes bør kjenne til oss, og i samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Bodø og omegn arrangerte vi et godt besøkt foredrag med psykiateren Ingvard Wilhelmsen.

Les mer om besøket vårt i Bodø og tanken bak turnéen her.

Allerede da annonserte vi at neste stopp på reiseruta vår ble Stavanger, og nå er tiden snart inne. 22. og 23. februar besøker vi sørvestlandets hovedstad, sammen med kolleger fra Regionalt senter for hørsel og psykisk helse i Helse Bergen.

Programmet vårt i Stavanger ser foreløpig slik ut:

22. februar:

  • Foredrag om hørselstap, psykisk helse og mestring hos barn, unge og voksne
    Arkeologisk Museum, auditoriet, kl. 18-21

ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) i Oslo og Regionalt senter for hørsel og psykisk helse i Bergen.

Her vil vi presentere det nasjonale og det regionale tilbudet. I tillegg vil følgende temaer bli tatt opp:

  • Psykisk helse hos voksne
  • Psykisk helse hos barn og unge
  • Mestring av hørselstap og kommunikasjonsutfordringer
  • Mulighet for spørsmål og korte samtaler med deltakende fagfolk

Arrangementet er i regi av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Stavanger. Det er gratis og åpent for alle interesserte. Det blir anledning til å kjøpe kaffe og noe å bite i.

Det er teleslynge i lokalet. Foredragene vil bli skrivetolket og tegnspråktolket.

23. februar:

  • Møte med legegruppen innen psykisk helsevern ved Universitetssykehuset i Stavanger, kl. 12

Fra Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) vil psykologspesialist og leder for Voksenenheten, Maj Volden, og kommunikasjonsrådgiver Anders B. Bisgaard reise til Stavanger. Fra Regionalt senter for hørsel og psykisk helse i Helse Bergen vil psykologspesialist Mari Anne Skånland Eliassen og overlege Kristin Opedal være til stede.

Kanskje vi sees i Stavanger?

Av Anders B. Bisgaard, kommunikasjonsrådgiver ved NBHP / andbis@ous-hf.no

Foto av Arkeologisk Museum i Stavanger øverst i saken: Jarvin/Creative Commons