Mann holder seg til tinningene på grunn av ubehag.

Tinnitus – har du lyder i hodet?

Flere hundre tusen nordmenn lever med øresus, eller tinnitus. For noen er det en lett irriterende høyfrekvent susing i ørene, for andre er det et lammende bråk som hindrer god nattesøvn og hemmer et normalt sosialt liv. Heldigvis, det går ofte over.

Lydopplevelse uten ytre kilde

Inntrykkene vi får gjennom hørselen blir sendt inn til hjernen gjennom nervebanene.

I hjernen blir inntrykkene bearbeidet og den sender så et svar tilbake, som påvirker det første signalet.

Hørselsbanene sender informasjon mellom hjernehalvdelene, hele seks krysninger er lokalisert – med andre ord et svært avansert meldingssystem. På alle disse nivåene kan feil oppstå.

Hos noen med tinnitus er tilbakemeldingssystemet forandret. For andre kan tinnitus komme som følge av oppmerksomhet som rettes mot nervens kontinuerlige aktivitet, som ikke er en følge av ytre lydpåvirkning.

Ulyden du hører i ditt indre har ingen ytre kilde.

Hvorfor har lyden tatt bolig i mitt hode?

Øresus er et symptom, ikke en diagnose, og det er viktig å vite at tinnitus sjelden er tegn på noe farlig. Det kan være flere grunner og tilstander som fører til øresus.

Fra propper av ørevoks som blokkerer normal hørsel til fysiske forandringer i øret ditt. Mange beskriver konkrete situasjoner som utløsende, som en musikkfestival hvor et band spilte heftig – og svært høyt.

Tinnitus er vanlig etter sterk lydpåvirkning, men vil oftest gå over. I dag brukes trådløse hodetelefoner og ørepropper av nesten alle.

Økende mediebruk sørger for en nær konstant strøm av støy som over tid kan medvirke til hørselskader og tinnitus.

Ofte er det ikke mulig å finne selve grunnen til at en person har fått tinnitus.

Viser øret på en kvinne fra siden

Utredning kan avdekke

Omtrent 1/3 av alle vil oppleve tinnitus i løpet av livet. Noen få er alvorlig plaget. For de fleste forsvinner øresus raskt og uten behov for hjelp fra helsetjenesten.

Les også: Veien til kunstig hørsel med cochleaimplantat

Utredning kan være viktig, for å avdekke de få tilstandene som kan være mere alvorlige. Fastlegen eller ØNH-leger gjør slike utredninger. I en utredning bør en vurdering av medisinbruk inngå, flere medikamenter har nemlig øresus som mulig bivirkning.

Mange med tinnitus har nedsatt hørsel og kan ha nytte av å bruke høreapparat.

Behandling – kropp og psyke

Det ser ut som det er et viktig skille i forhold til plagegrad hvis personen er i en slags krigstilstand i forhold til sin tinnitus.

Med krig følger kontinuerlig frykt, årvåkenhet og kamp-beredskap:

”Enten må denne lyden opphøre eller stoppes, ellers blir jeg gal eller resten av livet blir elendig”.

Adrenalin pumpes rundt i kroppen og det biologiske systemet jobber på høygir.

Vi har grunnlag for å si at graden av plager øker med bekymring for om tinnitus egentlig er et tegn på at noe alvorlig er i ferd med å skje.

Så finnes det mange råd til hvordan slippe å bli minnet på øresusing i hodet ditt hele tiden, eller hvordan unnslippe at lyden dominerer.

Mange har god nytte av å tilføre noe støy rundt seg, som å la TV-en stå på, skru på musikk på lav styrke eller sitte noen timer på balkongen i trafikksuset.

Noen opplever at tinnitus blir verre i perioder hvor de er stresset, har fått for lite søvn eller opplever kriser.

Dersom du er i en krigstilstand med øresus og blir deprimert av tanken på å skulle leve med lydene resten av livet, kan kognitiv terapi både være nødvendig og til god hjelp.

Kognitiv terapi er en velkjent metode for å jobbe med hvordan tankene våre påvirker oss. I kognitiv terapi brukes restrukturering av tanker, avslapningsteknikker og øvelser for å endre uheldige tankemønstre.

Kognitiv terapi har i forskningssammenheng ikke vist så god effekt på opplevd lydstyrke på ulyden i hodet ditt, men viser god effekt på depressive følgesymptomer og livskvalitet. Totalbelastningen øresus påfører deg kan bli redusert.

Enkelt sagt: Å lære deg å høre «forbi» ulydene, altså jobbe med å godta at de er en del av lydbildet du lever med.

Ofte går det rett og slett over av seg selv

Så er det nesten farlig å gi deg håp om et liv fritt for lyder i hodet, men tinnitus er ofte forbigående – eller kommer og går i løpet av livet.

Styrken på lyden kan variere fra uke til uke, fra livsfase til livsfase og fra situasjon til situasjon.

Og blir det uutholdelig er det hjelp å få.

Her kan du lese mer om behandlingsprogrammet til Øre-nese-halsavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

Få mer informasjon om tinnitus her:

http://www.tinnitus.no/

https://helsenorge.no/sykdom/ore-nese-hals-og-munn/tinnitus-ti-gode-rad