Vi utvider NBHP: Synshemmede får endelig et behandlingstilbud

Seksjonsleder Hege Saltnes holdt foredrag om synshemmedes manglende helsetilbud for Blindeforbundet i juni 2018.
Seksjonsleder Hege Saltnes holdt foredrag om synshemmede og psykisk helse under et idèverksted i Blindeforbundet for to år siden.

I over 40 år har det eksistert et behandlingstilbud for hørselshemmede, døve og døvblinde med psykisk lidelse. Synshemmede og blinde har aldri hatt et lignende sted å søke spesialisert behandling. Det gjør vi noe med nå.

I lang tid har ildsjeler i Norges Blindeforbund kjempet for at synshemmede skal få et behandlingstilbud innen psykisk helsevern som både forstår og tar inn over seg det spesielle ved å leve et liv med dårlig syn.

Mer psykiske plager og lidelser

Anslagene varierer, men kanskje så mange som 300 000 nordmenn er sterkt synshemmede. 1000 er blinde.

Forskning gjennomført ved Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har vist at forekomsten av psykiske plager og lidelser hos blinde og svaksynte er høyere enn i resten av befolkningen.

Synshemmede rapporterer vesentlig høyere forekomst av depresjon, ensomhet og mobbing enn den øvrige befolkningen. Blinde og svaksynte er i langt høyere grad eksponert for ulykker. 42 % av deltagerne i studien fra NKVTS hadde opplevd mobbing i løpet av livet. Et flertall av disse mente at mobbingen hadde direkte sammenheng med synstapet de lever med.

Mange beskriver at de enten ikke blir henvist til psykisk helsevern, eller at de får avslag på henvisning med begrunnelsen at det er synstapet i seg selv som gir funksjonssvikt. Mange synshemmede opplever på denne måten at synstapet kommer «i veien» for en reell vurdering av deres psykiske helse.

Blindeforbundet fikk politikerne med seg

Etter et godt og langvarig samarbeid mellom Norges Blindeforbund og Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) bestemte Stortinget i sommer at det var på tide å opprette et tilbud om spesialisert psykisk helsevern tilrettelagt for synshemmede. Det har pågått en intens påvirkningsprosess for å få til dette.

Forbundsleder i Blindeforbundet Terje Andre Olsen smiler.
Forbundsleder i Blindeforbundet, Terje Andre Olsen.

«Å miste synssansen, helt eller delvis, gjør at livet blir snudd opp ned. Vi vet at synshemmede er langt mer utsatt for depresjon og ensomhet enn ellers i befolkningen, men det har vært en stor mangel på kunnskap om psykisk helse blant mennesker som mister synet. Blindeforbundet har lenge jobbet for å få på plass et kompetent fagmiljø, og nå blir det en realitet. Endelig kan synshemmede med behov for psykisk hjelp få dette av personer som har kunnskap om synshemming og hva det fører til for den psykiske helsen», sier forbundsleder i Blindeforbundet, Terje Andre Olsen. 

Mye skal på plass

Flott gammel tårnbygning med klokke og fontene. Gaustad sykehus.
NBHP holder til i historiske lokaler på gamle Gaustad sykehus.

Det å opprette et behandlingstilbud for synshemmede og blinde med psykiske lidelser er nybrottsarbeid. Det krever nøye planlegging for å sikre at kvaliteten på tilbudet blir godt. NBHP, som ligger på Gaustad ved Rikshospitalet, har eksistert i mange år og har solid erfaring med å gi behandling til hørselshemmede, døve og døvblinde. På NBHP jobber psykologer, psykiatere, sosionomer, pedagoger og flere andre grupper helsearbeidere.  Det er mange like utfordringer i det å leve med ulike typer sansetap, med tanke på hvor krevende det kan være psykisk. Men det er likevel store forskjeller i livet som døv eller blind. Det krever spisskompetanse blant behandlerne som skal forme det nye behandlingstilbudet.

Hege Saltnes er overlege og psykiater og leder NBHP i dag. Hun ser fram til å utvide virksomheten og ta i mot en ny gruppe pasienter til våren 2021.

«Vi grugleder oss til å starte opp tilbud til en ny målgruppe. Ja, for det er litt skrekkblandet fryd. Gleden over å kunne tilby en sårbar gruppe et godt tilbud overskygger heldigvis bekymringene for om det skal gå bra. Det er mye som skal på plass. Oslo Universitetssykehus og Helsedirektoratet skal godkjenne at vi starter opp. Nå er vi kommet så langt at stillingsannonsene er lagt ut og søknader er på vei inn. Det er veldig spennende å se hvem som vil søke seg til dette nye og unike tilbudet. Vi trenger noen med pågangsmot og engasjement som skal utvikle noe helt nytt samtidig som de skal integreres i den virksomheten vi allerede driver», forteller Saltnes.

Oppstartsfasen vil gi viktige erfaringer for videre utforming av tilbudet. Det blir en forsiktig start, med ønske om å utvide kapasitet og virksomheten etter hvert. Men i 2021 kommer et tilbud innen psykisk helsevern for blinde og synshemmede. Det er på høy tid.