Koronaen stopper ikke pasientbehandling i NBHP

Vi ser ryggen til en ansatt i NBHP som snakker med flere på skjerm.

Mange viktige helsetilbud ble kraftig redusert da Norge ble stengt ned i mars i fjor,  for å stanse spredningen av koronaviruset.  Lærdommen har vært at det er spesielt viktig å opprettholde tilbudet i psykisk helsevern når usikkerheten i samfunnet brer om seg.

Nasjonal behandlingtjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) har en pasientgruppe som har kommunikasjonsutfordringer. Hørselshemmede, døve og døvblinde skal hos oss få et like godt tilbud som hørende når de får psykiske lidelser.

Det har ført til mange nye løsninger for å kunne gjennomføre behandling, konsultasjoner og hjemmebesøk. Smittevern er svært viktig i disse dager. Men pasientene våre kan ikke vente til koronapandemien er over før de får god behandling.

Digitale møter

Når behandlerne jevnlig møtes for å diskutere pasientsaker, behandling og løsninger foregår det like mye på en dataskjerm som i samme rom. Selv om psykologen sitter på kontoret ved siden av sykepleieren i lokalene til NBHP på Gaustad i Oslo foregår gjerne møtet på PC-en. Tegnspråktolker er med i møterommet eller på videotelefon. Det kan være litt knot med all teknologien, men vi har lært mye. Det fungerer bedre og bedre.

Bilde av digitalt fellesmøte i NBHP. 22 ansikt er på skjermen.
Fra et fellesmøte i Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse. Noen tar ordet, noen tolker på tegnspråk, noen har hjemmekontor og de fleste er på bygget vårt på Gaustad i Oslo.

Våre behandlerne reiser også jevnlig ut til skoler, barnehager eller andre steder hvor hørselshemmede er. For å gi råd om tilpassing og diskutere gode løsninger med lærere, fagfolk og andre ansatte. Nå, med stadig smittefare i samfunnet, gjennomfører vi slike møter oftere på videotelefon. Altså via dataskjermen. Men vi reiser fremdeles ut. Fordi det digitale møtet i mange sammenhenger ikke kan erstatte kommunikasjon ansikt til ansikt.

Når en av våre psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer eller leger skal ha konsultasjon med en hørselshemmet pasient kan det nå skje på en PC, et nettbrett eller en smarttelefon med bildesamtale. Systemet er trygt og sikrer at ingen kan se eller lytte til det som blir sagt. Personvern er svært viktig når man bruker ny teknologi.

Det er fremdeles nødvendig å møtes ansikt til ansikt

Det er slett ikke all behandling som kan eller bør foregå på en skjerm. Mange pasienter ønsker å komme til våre lokaler på Gaustad for å få behandling. Da er det strenge regler for hvordan dette skal foregå. Fordi pasienten og behandleren skal unngå mulig koronasmitte.

Dersom pasienter eller stab ved NBHP blir smittet blir det mye mer krevende å opprettholde et godt tilbud. Da må mange fagfolk og pasienter i karantene for å vente og se om de har blitt smittet. Derfor blir pasientene spurt og sjekket for tegn på sykdom før de får komme inn på bygget for behandling. De viktige smittevernsreglene om å holde minst 1-2 meter avstand, nedspriting av kontorer og kontaktflater og kanskje bruk av masker er viktige i slike fysiske møter.

Det nytter å tenke nytt

Høsten og vinteren 2020-21 har NBHP faktisk behandlet flere pasienter, og gjennomført flere konsultasjoner enn planlagt. Fordi staben står på. Fordi vi fortsetter å holde oss til de viktige smittevernreglene. Fordi det så viktig at hørselshemmede, døve og døvblinde får et godt behandlingstilbud i denne vanskelige tiden.

Selv om måten vi gjør det på nå er annerledes enn før, er mye likt. Ta vare på deg selv, ta vare på menneskene rundt deg – så hjelper vi hverandre å holde det viktige behandlingstilbudet til hørselshemmede åpent.

Søppelbøtte med mange munnbind mot smitte