Starter psykoedukativ samtalegruppe for unge tegnspråklige

Vi ser kurslederne foran Gaustad sykehus
Klinisk sosionom Lene Randa Nielsen og psykologspesialist Lone Abild Gerhardt starter et nytt gruppetilbud på gamle Gaustad sykehus.

Det er viktig å forstå sine egne og andres følelser for å ha et godt liv. Dette kalles «mentalisering». Å jobbe med mentalisering kan bidra til vi står sterkere i motgang og gjøre oss mer sosialt trygge. I vår starter vi et nytt gruppetilbud til unge hørselshemmede tegnspråkbrukere, som bor i nærheten av Oslo.

(Se video som er tekstet og på tegnspråk nederst i teksten)

«Vi kan alle oppleve ulike ting i livet som hemmer oss og hindrer oss i å gjøre det vi vil. Det å bli bedre på å se situasjonen utenfra, og forstå andres reaksjoner og følelser kan være krevende, men er svært viktig. Det skal vi snakke mye om i gruppen,» sier klinisk sosionom Lene Randa Nielsen.

Hun skal, sammen med psykologspesialist Lone Abild Gerhardt, lede åtte gruppemøter for hørselshemmede fra våren av.  Alt foregår på tegnspråk. Søknadsfristen er 15. april 2020. Les mer om hvordan du kan få plass på kurset lengre nede.

Krever mye innsats

Å delta i en slik samtalegruppe kan være hardt og intenst arbeid. Både på egen hånd og i møtene og samtalene med de andre i gruppen. Å ha identitet som døv påvirker både følelser, tanker og adferd.  Mange har strevd mye og opplevd mye slit. I gruppesamtalene skal deltakerne blant annet jobbe med akseptering av egen oppvekst og historie.

«Finnes det en ny strategi for min situasjon? Hvordan gjøre mitt liv bedre? Det er viktige spørsmål vi skal jobbe med,» forteller Gerhardt.

Mentaliseringsteori handler om å skape mening i motgang, å bevare et positivt syn på livet. Håp og aksept er nøkkelord. Det er viktig å jobbe med å være fleksibel og ha et åpent sinn. Kanskje beholde et humoristisk syn på hvordan livet kan være. Deltakerne kan ta opp temaer de ønsker å snakke om. Det kan være angst, identitet, lav selvtillit eller andre ting.

Kan samtalegruppen passe deg?

Dette er et helt nytt tilbud fra Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP). I første omgang blir det plass til seks deltakere, som har tegnspråk som sitt førstespråk. Deltakerne kan være fra 18 til 30 år. På grunn av koronasituasjonen ønsker vi ikke at deltakerne skal reise langt til våre lokaler på Gaustad i Oslo. Derfor er kurset i denne omgang for personer som kan reise til kursdagene på enkelt måte, altså fra områdene nært Oslo. Vi tar smittevern på alvor og har store lokaler hvor deltakerne både kan holde god avstand og føle seg trygge.

Fordi NBHP er en spesialisthelsetjeneste må du gå til legen din for å få henvisning til denne samtalegruppen. 

Legen din kan lese mer om våre henvisningskriterier her.

Og for at du ikke skal oppleve at dette tilbudet blir «feil» for deg og det du trenger, ønsker Nielsen og Gerhardt å snakke med dere som blir henvist til kurset. Det kan være at et individuelt tilbud kan passe bedre.

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon, kan du sende en e-post til nbhp@ous-hf.no.