Synstap og psykisk helse

En bunke brosjyrer ligger på bord. Tittelen er : Synstap og psykisk helseSynshemmede har dårligere psykisk helse og lavere livskvalitet enn resten av befolkningen. Hvorfor? Hva kan vi gjøre med det? I dag ble rapporten «Synstap og psykisk helse» offentliggjort. Du kan lese og laste den ned her.

Mennesker med synshemming er like forskjellige som alle andre mennesker. Noen klarer seg utmerket; har god psykisk helse og høy livskvalitet, og lever rike liv med familie, venner, jobb og fritidsinteresser. Mange strever likevel med å delta i samfunnet på lik linje med resten av befolkningen. Mange blir rett og slett uføre.

Prosjektet om synstap og psykisk helse er det største og mest omfattende forskningsprosjektet som er gjort på synshemmedes liv og psykiske helse i Norge. Flere enn 700 blinde og svaksynte nordmenn har deltatt i undersøkelsene. Resultatene fra forskningen er publisert i 15 vitenskapelige artikler over flere år.

De viser blant annet at blinde og svaksynte har dårligere psykisk helse og lavere livskvalitet sammenlignet med resten av befolkningen. Synshemmede har mindre tilgang til arbeidsmarkedet, opplever mer ensomhet, og er mer utsatt for mobbing, ulykker og seksuelle overgrep. 

Lanseringsseminar med forskerne

I dag ble den populærvitenskapelige rapporten «Synstap og psykisk helse» lansert på et seminar ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, i Oslo. Professor Trond Heir har vært hovedforfatter for rapporten. Med i sin forskergruppe har han hatt med Marianne Bang Hansen, Tore Bonsaksen, Randi Saur og Audun Brunes.

Marianne Bang Hansen, Trond Heir og Audun Brunes overleverer rapporten til leder Terje Andre Olsen i Blindeforbundet.
Forskerne Marianne Bang Hansen, Trond Heir og Audun Brunes overleverer rapporten til forbundsleder Terje Andrè Olsen i Blindeforbundet.

På seminaret holdt Heir og Hansen foredrag om de viktige funnene om synshemmedes psykisk helse og liv. Utgivelsen av rapporten er finansiert av Norges Blindeforbund, og leder Terje Andrè Olsen mottok den på vegne av forbundet.

I samarbeid med Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) er rapporten spesielt utformet med tanke på lesbarhet og universell utforming. Den er laget som et digitalt dokument, med tekstbeskrivelser av tabeller, bilder og illustrasjoner for opplesningsverktøy mange synshemmede bruker. Og kan bestilles i punktskrift-versjon. Rapporten, og mer informasjon om tilgang, ligger nederst i denne artikkelen.

Hvordan står det til med synshemmedes psykiske helse?

Rapporten sammenfatter og oppsummerer den omfattende forskningen – og peker på en rekke forhold som kan bidra til at flere blinde og svaksynte oppnår gode liv med god psykisk helse. Forskerne håper at myndighetene bruker de vitenskapelige funnene som kunnskapsgrunnlag for politisk styring. Rapporten gir også god innsikt i den psykiske helsen til synshemmede, for fagfolk innen helse og rehabilitering.

Noen utdrag fra rapporten «Synstap og psykisk helse»:

  • I aldersgruppene under 50 år var forekomsten av alvorlig depresjon blant blinde og svaksynte 2-3 ganger høyere enn i befolkningen ellers. Forekomsten av depresjon blant blinde og svaksynte er høyest i yngre alder.
  • Undersøkelsen viste også at dobbelt så mange synshemmede opplever moderat eller høy grad av ensomhet, som den generelle befolkningen.
  • 42 prosent av deltakerne i undersøkelsen oppga at de hadde vært utsatt for mobbing eller trakassering i løpet av livet, og 65 prosent av disse mente mobbingen var relatert til at de var synshemmede.
  • Mens 77 prosent av alle nordmenn i alderen 18 til 67 år var i arbeid, var det blant blinde og svaksynte 44 prosent i samme aldersgruppe som var i arbeid.
  • Forskningsprosjektet om synshemmedes psykiske helse var direkte medvirkende til at et eget nasjonalt behandlingstilbud for synshemmede med psykiske vansker og lidelser ble opprettet ved NBSPH i 2021.

Professor Trond Heir skriver i rapporten:

«Mangel på universell utforming kan hindre tilgjengelighet til ulike arenaer i samfunnet. Deltagelse i et større fellesskap gjennom skole, arbeid og sosialt liv er ikke tilgjengelige for synshemmede på samme vilkår som for seende.»

Hvordan laste ned eller bestille rapporten – universelt utformet

For å lese, eller laste ned rapporten, kan du klikke her. Du må laste den ned for full funksjonalitet.

For å laste ned rapporten som ren tekst, kan du klikke her.

For å bestille gratis versjon i punktskrift, send epost til: trykkeriet@blindeforbundet.no

For å få tilsendt rapporten i trykket versjon, send epost til: info@blindeforbundet.no