Hender fra både voksne og barn samles i en sirkel

Vi trenger alle å høre til

I dag markeres Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er en felles innsats mot ensomhet og utenforskap. Mange mennesker med sansetap kan føle seg utenfor felleskapet i skole, fritidsaktiviteter og arbeidsliv. Det kan føre til psykisk uhelse.  

Vi vet at mange syns- og hørselshemmede er utsatt for større belastninger i dagliglivet enn andre, spesielt i forhold til deltakelse i aktiviteter, kommunikasjon med andre og tilgang på informasjon om viktige ting i hverdagen. Det kan være vanskelig å bevege seg rundt på gaten eller kunne benytte seg av de samme mulighetene mennesker som ser og hører har.

Samfunnet er fremdeles ikke godt nok tilrettelagt for hørselshemmede, døve, svaksynte, blinde og døvblinde mennesker. Det skaper stress. Det kan være usunt.

Om du selv føler deg utenfor fellesskapet eller om du kjenner noen som er ensomme, så kan det være nyttig å lese videre. Denne teksten fokuserer på mennesker med sansetap – men angår alle. Temaet er like viktig alle andre dager i året enn akkurat på «Verdensdagen for psykisk helse» den 10. oktober.

Det vi vet om sansetap, diskriminering og sårbarhet for psykiske plager

  • Hver femte person i Norge har få eller ingen å vende seg til når de har det vanskelig, og det er flere som er ensomme nå enn før korona-pandemien. Forskning viser at det å gjøre noe meningsfullt sammen med andre er viktig for å motvirke ensomhet, utenforskap og psykiske belastninger, spesielt i urolige tider.
  • Undersøkelser viser også at dobbelt så mange synshemmede opplever moderat eller høy grad av ensomhet, som den generelle befolkningen.
  • For hørselshemmede og døve finnes det ikke god nok forskning ennå, men tilbakemeldinger fra brukerorganisasjonene tyder på at livskvalitet blir tilsvarende negativt påvirket av strevet det er å leve med hørselshemning.
  • Hver tredje arbeidsgiver er usikker på om arbeidstakere med en funksjonsnedsettelse er en like stor ressurs som «alle andre».
  • Personer som blir utsatt for diskriminering, har høyere risiko for å utvikle depresjon, angst og psykiske plager

Hvorfor er det viktig å «høre til»?

God psykisk helse handler om å ha kontakt med sine følelser og kunne uttrykke dem i ulike situasjoner. Det å føle tilhørighet, være en av flokken. Kunne mestre de økende kravene og forventningene som stilles i det moderne samfunnet. Hvor alt virker å gå raskere enn før.

Det er helsebringende å få brukt evnene sine, få tilgang på informasjon som angår deg og som er viktig for deg. Å kunne følge sin utvikling, være i stand til å nå sitt potensial. For noen er dette ikke en selvfølge. Særlig ikke om du ser eller hører lite, eller ingenting.

Noen syns- eller hørselshemmede føler seg til bry for andre, fordi funksjonsnedsettelsen til en viss grad betyr å måtte be om, eller få hjelp. Kanskje måtte bli vist veien inn på toalettet, som ikke er merket for synshemmede. Eller å være hørselshemmet og måtte spørre en annen passasjer hvorfor bussen plutselig står stille, fordi informasjonen om motorproblemer bare ble gitt over høyttaleranlegget.

Eller møte alle hindringene som kan finnes på biblioteket, i svømmehallen eller i norsk-timen på skolen på grunn av manglende universell utforming. Å leve med sansetap er en hinderløype de fleste «andre» ikke kjenner til eller forstår. Ansvaret for å takle disse hindringene blir i stor grad lagt på den syns- eller hørselshemmede selv.

Dette kan føre til at vi trekker oss unna. Vi orker ikke delta, når slitet blir for stort. Å bli møtt av andre, som viser respekt for dine behov for tilpasninger og interesse for ditt sansetap – er godt på så mange måter.

Hvordan kan vi bekjempe utenforskap og ensomhet?

Det finnes ikke en enkel løsning på dette. Men det finnes små steg som kan hjelpe. For noen kan det å oppsøke fellesskap med andre i samme situasjon føles godt og trygt. Å delta på møteplasser hvor alle bruker tegnspråk kan gi mye for døve tegnspråklige. Det finnes mange ulike kurs for døvblinde mennesker, hvor du møter andre i lignende livssituasjon som deg selv. Å kunne dele livets gleder og bekymringer med andre som VET hvordan det er.

Det er viktig å være så fysisk aktiv som mulig, ut fra dine forutsetninger. Det finnes mye forskning og erfaring som viser at fysisk aktivitet har en svært god effekt på vår psykiske helse. Det betyr at hver gåtur i frisk luft, gjerne sammen med andre, vil bidra positivt til helsen din. Det kan klarne tankene. Det vil gi energi til å takle de utfordringene livet gir oss alle.

Årets kampanje for Verdensdagen for psykisk helse har fått emneknaggen #lagplass. Altså at vi alle bør prøve å lage plass til andre mennesker i vårt liv. Ansvaret for at alle blir inkludert kan ikke bare ligge på de mange av oss som føler seg utenfor. Tvert i mot må arbeidsplasser, fritidsaktiviteter, vennegjenger, samtalegrupper på internett og hele samfunnet invitere andre inn. Og forsøke å tilrettelegge slik at det kan fungere for, blant andre, mennesker med sansetap.

Det vil sannsynligvis også gi et rikere liv til alle som ikke lever med et sansetap. Et sammensatt og mangfoldig samfunn.

Vi bør snakke tydelig og rolig, slik personer med hørselshemning kan henge med. Beskrive hva som visuelt skjer, for synshemmede mennesker. Sørge for at det er trygt å bevege seg rundt på biblioteket uten å snuble i terskler og teppekanter. Spørre: «Hva trenger du for å henge med, her?» Skape gode miljøer for at alle kan delta.

Så er det slik at folk uten erfaring med sansetap ofte trenger en bruksanvisning. Selv om det er slitsomt, bør du vise forståelse for det. Mange «funksjonsfriske» blir usikre og nervøse i møte med mennesker med sansetap. Det vet ikke hvordan de skal oppføre seg. Fortell omgivelsene dine hva som skal til for at det er lettere for deg å være med i fellesskapet. Kan dere skru av musikken litt, slik at jeg kan få med meg samtalen?

Når bør du oppsøke hjelp?

Livet går opp og ned. Noen ganger blir tankene og følelsene for vonde og vanskelige. Vi stivner i gamle mønster, og finner ingen vei ut av problemene. Kanskje du har opplevd diskriminering. Kanskje du føler deg veldig ensom, eller det har skjedd noe fælt.

Det kan være tegn på psykisk lidelse når du på grunn av tunge tanker eller angst ikke klarer å stå opp om morgenen for å gå på jobb eller skole. Om du slutter å spise, ikke får sove om natta, snur døgnet, eller du blir så mistenksom at du ikke stoler på andre lenger og ikke tør å møte folk.

Når de utfordringene du møter er så overveldende at du ikke klarer å håndtere dem slik du pleier og det går utover din daglige funksjon – da kan det være en psykisk lidelse. Hvis disse belastningene varer over tid, og du merker at de vonde tankene og følelsene går utover det du gjør til daglig, skal du oppsøke hjelp. Det finnes hjelp, du trenger ikke å streve med alt alene.

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) er et landsdekkende behandlingstilbud til hørselshemmede, døve, svaksynte, blinde og døvblinde mennesker. Vi gir et tilbud til mennesker i alle aldre og du kan lese mer om oss her.