Kanoturen som strandet

På grunn av NAVs innstramminger overfor døvblinde, strandet Berit Øies kanotur før den hadde begynt.

Les mer Kanoturen som strandet

Forsker på barn og unge med hørselshemming

Strever norske barn og unge med hørselshemming mer enn sine jevnaldrende?

Les mer Forsker på barn og unge med hørselshemming

Nedsatt hørsel – et usynlig folkehelseproblem

Forsker har utviklet kognitivt terapiprogram for å motvirke hørselsrelatert stress og utmattelse.

Les mer Nedsatt hørsel – et usynlig folkehelseproblem