Når øret hører og øyet ser – men hjernen ikke klarer å tolke sanseinntrykket

Hvordan kan tester vise bra hørsel, mens barnet likevel ikke klarer å oppfatte eller forstå det som blir sagt? Hvordan kan synstester vise et friskt øye – mens barnet ikke klarer å tolke det han eller hun ser? Det kan handle om to mindre kjente tilstander.

Les mer Når øret hører og øyet ser – men hjernen ikke klarer å tolke sanseinntrykket