Ingvard Wilhelmsen, psykiater og leder for Hypokonderklinikken i Bergen.

NSHP og Ingvard Wilhelmsen til Bodø

Angst og mestringsstrategier blir tema under gratis arrangement om hørsel og psykisk helse. Hold av 8. november!

Av Anders B. Bisgaard, kommunikasjonsrådgiver ved NSHP.

Arrangementet vil finne sted på kveldstid tirsdag 8. november, i Bodø. Det vil bli skrivetolket og tegnspråktolket, og det vil være teleslynge i lokalet.

Psykiater Ingvard Wilhelmsen har siden 1995 drevet Norges eneste klinikk for hypokondere. Han gir mennesker som lider av helseangst og hypokondri hjelp til å endre egne tankemønstre, ofte ved hjelp av terapiformen som kalles kognitiv terapi. Wilhelmsen har gitt ut en rekke bøker om tematikken, med titler som «Livet er et usikkert prosjekt», «Sjef i eget liv», «Kongen anbefaler» og «Det er ikke mer synd på deg enn andre».

Det er anslått at rundt 50.000 nordmenn lider av hypokondri. De er overbevist om at det feiler dem noe alvorlig, til tross for at legen sier noe annet.

– Folk vil gjerne ha kontroll, for eksempel på døden. Men det meste her i livet får vi ikke gjort noe med, sa Wilhelmsen da han i vår var gjest i talkshowet «Torp» på NRK1 (ekstern lenke til programmet).

I Bodø 8. november vil han, med sin karakteristiske forkjærlighet for spissformuleringer og humor, gå dypere inn i denne tematikken. Kvelden avholdes i samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Bodø og omegn.

Vil informere om viktig tilbud
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP) er den nasjonale behandlingstjenesten for hørselshemmede, døve og døvblinde med psykisk lidelse. Senterets visjon er at disse målgruppene skal ha et like godt tilbud innen psykisk helsevern som befolkningen forøvrig. For å lykkes, er NSHP avhengig av at tilbudet er kjent over hele landet. Blant hørselshemmede, døve og døvblinde, men også i helsevesenet, i skolen og i ulike fagmiljøer.

NSHP samarbeider tett med de regionale sentrene for hørsel og psykisk helse i Tromsø, Trondheim og Bergen. Nå er ambisjonen at flere skal bli oppmerksomme på senterets tilbud, også i områder uten egne avdelinger. NSHP vil derfor drive oppsøkende virksomhet rundt om i Norges land i tiden som kommer. Først ut er Bodø i begynnelsen av november.

I Bodø vil fagfolk fra NSHP blant annet delta på møter med ulike deler av helsetjenesten, for å informere om hva senteret kan tilby hørselshemmede, døve og døvblinde med psykiske lidelser. Og NSHP inviterer altså til et gratis arrangement om hørsel og psykisk helse, med Ingvard Wilhelmsen som hovedforeleser.

Tid, sted og fullt program for arrangementet kommer snart. I mellomtiden vil vi oppfordre de som synes dette høres interessant ut, til å holde av kvelden!

Foto: Jan M. Lillebø