Forsker på barn og unge med hørselshemming

Strever norske barn og unge med hørselshemming mer enn sine jevnaldrende?

Les mer Forsker på barn og unge med hørselshemming

Nedsatt hørsel – et usynlig folkehelseproblem

Forsker har utviklet kognitivt terapiprogram for å motvirke hørselsrelatert stress og utmattelse.

Les mer Nedsatt hørsel – et usynlig folkehelseproblem