Det psykiske helsetilbudet til syns- og hørselshemmede barn og unge er for lite kjent

Mannlig terapeut snakker med barn på et lekerom.
Foto: nbhp.no

Å leve med hørsels- eller synshemming i oppveksten kan være utfordrende. Det er viktig å fange opp og støtte barn og unge som opplever psykiske vansker tidlig. Hvordan gjør vi det? Les mer Det psykiske helsetilbudet til syns- og hørselshemmede barn og unge er for lite kjent

Arbeidsministeren og NRK kom for å lære

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen diskuterer med de ansatte i NBHP i møterom.
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen ville høre mer om tilrettelegging i arbeidslivet. Seksjonsleder Hege Saltnes i NBHP delte erfaringer (Foto:nbhp.no)

– Arbeidslivet har mye å lære av erfaringene til Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse med å tilrettelegge for blinde og hørselshemmede ansatte, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, under besøket på Gaustad sykehus. Les mer Arbeidsministeren og NRK kom for å lære

3. mai åpner tilbudet for synshemmede i psykisk helsevern

Behandler smiler og snakker med sjenert gutt. Ser hendene til annen behandler i forgrunn.
Behandlingstime på familierommet (illustrasjon)

Forekomsten av psykiske plager blant svaksynte og blinde personer er høyere enn i befolkningen ellers. Arbeidet med å bygge opp et nytt spesialisert tilbud innen psykisk helsevern pågår for fullt. 3. mai åpner dørene. Les mer 3. mai åpner tilbudet for synshemmede i psykisk helsevern

Noen spørsmål om tilbudet til synshemmede – med svar

Hvem kan få behandling hos oss?

For å få behandling hos NBHP må du ha et en psykisk lidelse. Vi skal gi et tilbud til både barn, unge og voksne.

Nærpersoner til synshemmede som foreldre, barn, partnere og ektefeller kan ha behov for veiledning eller behandling for tilstander som er relatert til konsekvenser av synshemming. Disse nærpersonene kan også få et tilbud ved den nasjonale tjenesten.

NBHP tilbyr utredning, diagnostisering og poliklinisk behandling i samarbeid med lokale og regionale tjenester rundt brukerne. Det vil si at pasienter som for eksempel er i behandling ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS) også kan be om henvisning til NBHP. Vi samarbeider med og gir råd til de lokale behandlerne.

Hvor lang ventetid er det før behandling?

Det er litt vanskelig å si før tilbudet er i gang. Tradisjonelt har NBHP ikke lang ventetid. De fleste får et behandlingstilbud innen 30 dager.

Hvem kan henvise meg – og hvordan?

Leger, psykologer og barnevernstjenesten kan henvise pasienter til NBHP. Her står det mer om henvisningskriteriene og framgangsmåte for de som skal henvise.

Kan jeg få behandling hos NBHP samtidig med behandling på distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller annen institusjon?

Ja, vi samarbeider og er en faglig støtte for det lokale behandlingstilbudet. 

Hvor lenge kan jeg få være i behandling hos dere?

Et normalt behandlingsløp varer i 3-6 måneder. Men det avhenger av tilstanden til pasienten. Noen kan ha behov for mer langvarig oppfølging og behandling.

Hva koster det å motta behandling fra NBHP?

I 2021 betaler voksne pasienter en egenandel på kr. 345,- per gang, opp til frikortgrensen på 2460 kroner.

Barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling betaler ingen egenandel.